Turbine Vibrator รุ่น GT

Turbine Vibrator   Series GT
ตัวสั่นสะเทือน
อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลมไปเคลื่อนที่ใบพัดที่มีลูกบอลภายใน อาศัยน้ำหนักที่แตกต่างของลูกบอลภายในให้เกิดแรงเหวี่ยงสั่นสะเทือน  มีรุ่นให้เลือกให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท   รุ่น GT-4 , รุ่น GT-6 , รุ่น GT-8 , รุ่น GT-10 , รุ่น GT-13 , รุ่น GT-16 , รุ่น GT-20 , รุ่น GT-25, รุ่น GT-30 , รุ่น GT-32, รุ่น GT-36    
 

 • ตัวสั่นสะเทือนลม Vibrator รุ่น GT4.jpg
  อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม รุ่น GT4 เป็นเครื่องสั่นแบบใบพัด ให้แรงเหวี่ยงที่สูง มีการทำงานที่ปราศจากน้ำมัน ให้เสียงที่เบาและเหมาะสำหรับจุดที่มีอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับงานอัดค...

 • ตัวสั่นสะเทือนลม Vibrator รุ่น GT6.jpg
  อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม รุ่น GT6 เป็นเครื่องสั่นแบบใบพัด ให้แรงเหวี่ยงที่สูง มีการทำงานที่ปราศจากน้ำมัน ให้เสียงที่เบาและเหมาะสำหรับจุดที่มีอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับงานอัดค...

 • ตัวสั่นสะเทือนลม Vibrator รุ่น GT10.jpg
  อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม รุ่น GT10 เป็นเครื่องสั่นแบบใบพัด ให้แรงเหวี่ยงที่สูง มีการทำงานที่ปราศจากน้ำมัน ให้เสียงที่เบาและเหมาะสำหรับจุดที่มีอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับงานอัด...

 • ตัวสั่นสะเทือนลม Vibrator รุ่น GT13.jpg
  อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม รุ่น GT13 เป็นเครื่องสั่นแบบใบพัด ให้แรงเหวี่ยงที่สูง มีการทำงานที่ปราศจากน้ำมัน ให้เสียงที่เบาและเหมาะสำหรับจุดที่มีอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับงานอัด...

 • ตัวสั่นสะเทือนลม Vibrator รุ่น GT16.jpg
  อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม รุ่น GT16 เป็นเครื่องสั่นแบบใบพัด ให้แรงเหวี่ยงที่สูง มีการทำงานที่ปราศจากน้ำมัน ให้เสียงที่เบาและเหมาะสำหรับจุดที่มีอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับงานอัด...

 • ตัวสั่นสะเทือนลม Vibrator รุ่น GT20.jpg
  อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม รุ่น GT20 เป็นเครื่องสั่นแบบใบพัด ให้แรงเหวี่ยงที่สูง มีการทำงานที่ปราศจากน้ำมัน ให้เสียงที่เบาและเหมาะสำหรับจุดที่มีอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับงานอัด...

 • ตัวสั่นสะเทือนลม Vibrator รุ่น GT25.jpg
  อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม รุ่น GT25 เป็นเครื่องสั่นแบบใบพัด ให้แรงเหวี่ยงที่สูง มีการทำงานที่ปราศจากน้ำมัน ให้เสียงที่เบาและเหมาะสำหรับจุดที่มีอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับงานอัด...

 • ตัวสั่นสะเทือนลม Vibrator รุ่น GT30.jpg
  อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม รุ่น GT30 เป็นเครื่องสั่นแบบใบพัด ให้แรงเหวี่ยงที่สูง มีการทำงานที่ปราศจากน้ำมัน ให้เสียงที่เบาและเหมาะสำหรับจุดที่มีอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับงานอัด...

 • ตัวสั่นสะเทือนลม Vibrator รุ่น GT32.jpg
  อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม รุ่น GT32 เป็นเครื่องสั่นแบบใบพัด ให้แรงเหวี่ยงที่สูง มีการทำงานที่ปราศจากน้ำมัน ให้เสียงที่เบาและเหมาะสำหรับจุดที่มีอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับงานอัด...

 • ตัวสั่นสะเทือนลม Vibrator รุ่น GT36.jpg
  อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม รุ่น GT36 เป็นเครื่องสั่นแบบใบพัด ให้แรงเหวี่ยงที่สูง มีการทำงานที่ปราศจากน้ำมัน ให้เสียงที่เบาและเหมาะสำหรับจุดที่มีอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับงานอั...