PRESSURE GAUGE

Pressure Gauge มีหลายแบบ 
แบบ vacuum gauge หรือที่เรียกว่าเกจน์สุญญกาศ วัดค่าแรงดันติดลบ 
แบบcompound gauge เรียกว่าเกจ คอมปราวด์ เกจน์ที่ใช้วัดค่าแรงดันและค่าสุญญกาศ 

pressure gauge ทำจากหลายวัสดุ
ตัวเรือนหรือ body มีทั้งเหล็ก และสแตนเลส ส่วนเกลียวก็มีทั้งทองเหลืองและสแตนเลส


ใช้วัด ความดัน น้ำ อากาศอัด ไฮโดรลิค แก๊สต่างๆ น้ำมัน และสารเคมีต่างๆ มีหน่วย kg/cm2 , psi, MPa, bar , KPa , mmAq ,mmHg ,mmH2O , Mbar

  • ขาย pressure gauge WEGA.JPG
    เกจวัดแรงดัน(PRESSURE GAUGE). หน้าปัดตั้งแด่ 1.5" ,2", 2.5", 3" ,4" , 6" แบบมีปีกและไม่มีปีก ทั้งมีน้ำมันและไม่มีน้ำมัน

  • smart part (4).JPG
    อิเล็กโทรนิคเกจ เกจที่มีสวิทช์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อการเปิด-ปิด ของหน้าสัมผัส ( contact ) ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิด-ปิดหน้าสัมผัส ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้า เช่น เปิด-ป...

  • Differential Pressure Gauges (4).jpg
    Differential Pressure Gauge เครื่องวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล ออกแบบให้มีหลักการทำงานให้ใช้งานได้ง่าย คือ การวัดความดันของก๊าซได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นความดันที่เป็นบวกลบหรือแตกต่...

  • Safegauge.jpg
    single-side, double-side gaseous diaphragm pressure gauge double-side liquid filled pressure gauge double-side all stainless pressure gauge double-side PP diaphragm pressure gauge ...

  • gauge WEGA.jpg
    WEGA Pressure Gauge มีหลายแบบ แบบ vacuum gauge หรือที่เรียกว่าเกจน์สุญญกาศ วัดค่าแรงดันติดลบ แบบcompound gauge เรียกว่าเกจ คอมปราวด์ เกจน์ที่ใช้วัดค่าแรงดันและค่า...

  • pressure gauge yenco.jpg
    Pressure Gauge. Yen-co. อุปกรณ์สำหรับวัดระดับความดัน ใช้ได้สำหรับ งานแก๊ส งานน้ำ งานลม ;แบ่งเป็นหน่วย, Mpa, kg/cm2, cmHg, inHg

  • pressure gauge tekland.jpg
    PRESSURE GAUGE TEKLAND อุปกรณ์สำหรับวัดระดับความดัน ใช้ได้สำหรับ งานแก๊ส งานน้ำ งานลม; แบ่งเป็นหน่วย Kpa, Mpa, mmH2o (mmAq),kg/cm2, cmHg, bar, Psi

  • Thermometer Gauge.jpg
    Thermometer Gauge (Temp.gauge) ขนาดหน้าปัด 3”, 4” มีทั้งแบบเลียวออกหลังและแบบเกลียวออกล่าง ขนาดเกลียว ½” NPT สแตนเลส ความโตของก้านวัดมีขนาด 6 mm. ยาว 2”, 4” มีช่วงการวัด 0-60 องศ...

  • คอมปาวด์ เกจ  , Pressure Gauge , Compound Gauge.jpg
    COMPOUND Gauge เรียกว่าเกจ คอมปาวด์ เกจน์ที่ใช้วัดค่าแรงดันและค่าสุญญกาศ ใช้วัด ความดัน น้ำ อากาศอัด ไฮโดรลิค แก๊สต่างๆ น้ำมัน และสารเคมีต่างๆ มีหน่วย kg/cm2 , psi, MPa, bar , K...

  • pressure gauge -1 kg , -760 mmHg (2).JPG
    Vacuum Gauge เกจวัดความดันสูญญากาศ หรือเกจวัดแรงดันสุญญากาศ ตัวเรือนทำจากสแตนเลสและเหล็ก จึงแข็งแรงทนทาน เกลียวเป็นทองเหลือง ใช้วัด ความดัน น้ำ อากาศอัด ไฮโดรลิค แก๊สต่างๆ น้ำมั...

  • High Pressure Gauge.jpg
    High Pressure Gauge ( เกจวัดแรงดันสูง ) เกจวัดแรงดัน เกจวัดแรงดันน้ำ เกจวัดแรงดันลม เกจวัดแรงดันแก๊ส เกจวัดแรงดันทุกชนิด สำหรับงานอุตสาหกรรม

  • LOW  Pressure Gauge.jpg
    Low Pressure Gauge ( เกจน์วัดแรงดันต่ำ ) เกจวัดแรงดัน เกจวัดแรงดันน้ำ เกจวัดแรงดันลม เกจวัดแรงดันแก๊ส เกจวัดแรงดันทุกชนิด สำหรับงานอุตสาหกรรม

  • pressure gauge หน่วย mmHg.jpg
    PRESSURE GAUGE - หน่วย mmHgอุปกรณ์สำหรับวัดแรงดัน ใช้ได้สำหรับ งานแก๊ส งานน้ำ งานลม ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีแข็งแรงทนทาน มีให้เลือกใช้ตามความต้องการ

  • pressure gauge หน่วย Mpa , bar.jpg
    PRESSURE GAUGE หน่วย MPa , หน่วย BARอุปกรณ์สำหรับวัดแรงดัน ใช้ได้สำหรับ งานแก๊ส งานน้ำ งานลม ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีแข็งแรงทนทาน มีให้เลือกใช้ตามความต้องการ

  • 5 kpa & 500 mmAq.jpg
    PRESSURE GAUGE RANGE 0-300 , 0-500, 0-1000, 0-2000, 0-3000 MMAQ 0-3KPA ,0-5 KPA, 0-10 KPA, 0-15 KPA, 0-20 KPA, 0-30 KPA, 0-40 KPA, 0-60 KPA

  • หน่วย mbar.png
    PRESSURE GAUGE - หน่วย Mbar อุปกรณ์สำหรับวัดแรงดัน ใช้ได้สำหรับ งานแก๊ส งานน้ำ งานลม ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีแข็งแรงทนทานมีให้เลือกใช้ตามความต้องการ

  • gauge WEGA.jpg
    Pressure Gauge มีหลายแบบ แบบ vacuum gauge หรือที่เรียกว่าเกจน์สุญญกาศ วัดค่าแรงดันติดลบ แบบcompound gauge เรียกว่าเกจ คอมปราวด์ เกจน์ที่ใช้วัดค่าแรงดันและค่าสุญญกาศ...