COUPLER PP

PP Series ข้อต่อสวมเร็ว รุ่น PP

คอปเปอร์ลม , ข้อต่อสวมเร็ว , รุ่น , PP-10,PP-20,PP-30,PP-40

เป็นข้อต่อสวมเร็ว แบบด้านหนึ่งเป็นแบบปลั๊ก และ อีกด้านหนึ่งเสียบสายลมแบบขันอัด


 • คอปเปอร์ลม,ข้อต่อลม, ข้อต่อสวมเร็ว,คอปเปอร์ต่อลม,เสียบจังหวะเดียว ,ONE TOUCH.jpg
  COUPLER ONE TOUCH ข้อต่อสวมเร็วรุ่นจังหวะเดียวด้วยระบบ วันทัช (ONE TOUCH) ช่วยให้ทำงานได้ง่าย เพียงดัน PLUG เข้ากับ SOCKET ระบบจะทำงานได้ทันที ทำให้สวมต่อง่ายแม้ในพื้นที่แคบ

 • คอปเปอร์ลม,ข้อต่อลม, ข้อต่อสวมเร็ว,คอปเปอร์ต่อลม,เสียบสองจังหวะ ,TWO TOUCH.jpg
  COUPLER TWO TOUCH ข้อต่อสวมเร็วแบบ 2 จังหวะด้วยระบบสองจังหวะ หรือ ทูทัช (TWO TOUCH) ช่วยให้ทำงานได้ง่าย เพียงดัน PLUG เข้ากับ SOCKET ระบบจะทำงานได้ทันที ทำให้สวมต่อง่ายเหมาะแก่การท...

 • ข้อต่อลมสวมเร็วคอปเปอร์ลม แบบ ซ๊อคเก็ต เสียบรุ่น SP , SM , SH , SF.jpg
  ข้อต่อลมสวมเร็วคอปเปอร์ลม แบบ ซ๊อคเก็ต เสียบรุ่น SP , SM , SH , SF ผลิตจากโลหะชุบกันสนิมอย่างดีแข็งแรงไม่รั่วซึม ใช้สำหรับเป็นจุดต่อของอุปกรณืลมอัดประเภทต่าง ทำให้สะดวกต่อการใช้ง...

 • คอปเปอร์ลม แบบ ปลั๊กเสียบ รุ่น PP , PM ,PH , PF.jpg
  ข้อต่อลมสวมเร็วคอปเปอร์ลม แบบ ปลั๊กเสียบรุ่น PP , PM ,PH , PF ผลิตจากโลหะชุบกันสนิมอย่างดีแข็งแรงไม่รั่วซึม ใช้สำหรับเป็นจุดต่อของอุปกรณืลมอัดประเภทต่าง ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน ม...

 • คอปเปอร์ลม,ข้อต่อลม, ข้อต่อสวมเร็ว,คอปเปอร์ต่อลม,SP10,SP20,SP30,SP40.jpg
  SP Seriesข้อต่อสวมเร็ว รุ่น SP คอปเปอร์ ข้อต่อสวมเร็ว รุ่น SP-10 , SP-20 , SP-30 , SP-40 ข้อต่อสวมเร็ว แบบซ๊อคเก็ตด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งเสียบสายลมแบบขันอัด

 • คอปเปอร์ลม,ข้อต่อลม, ข้อต่อสวมเร็ว,คอปเปอร์ต่อลม,PH10,PH20,PH30,PH40.jpg
  PH Seriesข้อต่อสวมเร็ว รุ่น PH คอปเปอร์ลม ข้อต่อสวมเร็ว รุ่น PH -10 , PH-20 , PH-30 , PH-40 ข้อต่อสวมเร็ว เป็นแบบปลั๊กด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งเป็นแบบหางปลาไหล เพื่อสวมใส่กับสายลม

 • คอปเปอร์ลม,ข้อต่อลม, ข้อต่อสวมเร็ว,คอปเปอร์ต่อลม,SH10,SH20,SH30,SH40.jpg
  SH Seriesข้อต่อสวมเร็ว รุ่น SH คอปเปอร์ลม หรือ ข้อต่อสวมเร็ว รุ่น SH-10,SH-20,SH-30,SH-40เป็นข้อต่อสวมเร็ว แบบด้านหนึ่งเเป็นแบบซ๊อคเก็ต และอีกด้านหนึ่งเป็นแบบหางปลาไหล สำหรับสวมใส่...

 • คอปเปอร์ลม,ข้อต่อลม, ข้อต่อสวมเร็ว,คอปเปอร์ต่อลม,SM20,SM30,SM40.jpg
  SM Seriesข้อต่อสวมเร็ว รุ่น SM คอปเปอร์ลม , ข้อต่อสวมเร็ว , รุ่น , SM-20,SM-30,SM-40 เป็นข้อต่อสวมเร็ว แบบด้านหนึ่งเป็นแบบซ๊อคเก็ต และ อีกด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวตัวผู้

 • คอปเปอร์ลม,ข้อต่อลม, ข้อต่อสวมเร็ว,คอปเปอร์ต่อลม,PM20,PM30,PM40.jpg
  PM Seriesข้อต่อสวมเร็ว รุ่น PM PM Series ข้อต่อสวมเร็ว รุ่น PM , PM-20,PM-30,PM-40 เป็นข้อต่อสวมเร็ว แบบด้านหนึ่งเป็นปลั๊ก และอีกด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวตัวผู้

 • คอปเปอร์ลม,ข้อต่อลม, ข้อต่อสวมเร็ว,คอปเปอร์ต่อลม,SF20,SF30,SF40.jpg
  SF Seriesข้อต่อสวมเร็ว รุ่น SF SF Series ข้อต่อสวมเร็ว รุ่น SF, SF-20,SF-30,SF-40 เป็นข้อต่อสวมเร็ว แบบด้านหนึ่งเป็นแบบซ๊อคเก็ต และอีกด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวตัวเมีย

 • คอปเปอร์ลม,ข้อต่อลม, ข้อต่อสวมเร็ว,คอปเปอร์ต่อลม,PF20,PF30,PF40.jpg
  PF Seriesข้อต่อสวมเร็ว รุ่น PF PF Series ข้อต่อสวมเร็ว รุ่น PF, PF-20,PF-30,PF-40 เป็นข้อต่อสวมเร็ว แบบด้านหนึ่งเป็นแบบปลั๊ก และอีกด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวตัวเมีย

 • ข้อต่อสวมเร็ว ,Quick Coupler,รุ่น SML-2.jpg
  ข้อต่อสวมเร็ว (Quick Coupler) SML-2 Series ข้อต่อสวมเร็ว รุ่น SML-2 แบบชุดข้อต่อลมรุ่นตรง แบบ 2 ทาง หรือที่เรียกว่า ข้อต่อ 2 ทาง เป็นแบบข้อต่อสวมเร็ว แบบมี 2 หัว Quick Coupler Mu...

 • ข้อต่อสวมเร็ว ,Quick Coupler,รุ่น SML-3.jpg
  ข้อต่อสวมเร็ว (Muti-Coupler) SML-3 Seriesข้อต่อสวมเร็ว รุ่น SML-3 แบบชุดข้อต่อลมรุ่นตรง แบบ 3 ทาง หรือที่รียกว่า ข้อต่อ 3 ทาง เป็นแบบข้อต่อสวมเร็ว แบบมี 3 หัว Quick Coupler Muti-S...

 • ข้อต่อสวมเร็ว ,Quick Coupler,รุ่น SML-4.jpg
  ข้อต่อสวมเร็ว (Muti-Coupler) SML-4 Seriesข้อต่อสวมเร็ว รุ่น SML-4 แบบชุดข้อต่อลมรุ่นตรง แบบ 4 ทาง หรือที่รียกว่า ข้อต่อ 4 ทาง เป็นแบบข้อต่อสวมเร็ว แบบมี 4 หัว Quick Coupler Muti-S...

 • ข้อต่อสวมเร็ว ,Quick Coupler,รุ่น SML-5.jpg
  ข้อต่อสวมเร็ว (Muti-Coupler) SML-5 Seriesข้อต่อสวมเร็ว รุ่น SML-5 แบบชุดข้อต่อลมรุ่นตรง แบบ 5 ทาง หรือที่รียกว่า ข้อต่อ 5 ทาง เป็นแบบข้อต่อสวมเร็ว แบบมี 5 หัว Quick Coupler Muti-S...

 • ข้อต่อสวมเร็ว ,Quick Coupler,รุ่น SMV.jpg
  ข้อต่อสวมเร็ว (Muti-Coupler) SMV Seriesข้อต่อสวมเร็วแบบมัลติคอปเปอร์ รุ่น SMV เป็นชุดข้อต่อลมแบบกลม ตัว V ต่อแบบ 2 ทาง หรือที่เรียกว่า ข้อต่อ 2 ทาง เป็นแบบข้อต่อสวมเร็ว แบบมี 2 หัว...

 • ข้อต่อสวมเร็ว ,Quick Coupler,รุ่น SMY.jpg
  ข้อต่อสวมเร็ว (Muti-Coupler) SMY Seriesข้อต่อสวมเร็วแบบมัลติคอปเปอร์ รุ่น SMY เป็นชุดข้อต่อลมแบบกลม ตัว Y ต่อแบบ 3 ทาง หรือที่เรียกว่า ข้อต่อ 3 ทาง เป็นแบบข้อต่อสวมเร็ว แบบมี 3 หัว...