เกจวัดแรงดัน หน่วย -0.1 Mpa , -1 Bar เกลียวออกล่าง

PRESSURE GAUGE

range -1-0 bar , range  -0.1-0 Mpa

-            เกจ์วัดแรงดัน  -1-0 bar  และ -0.1-0 Mpa

-            ตัวเรือนทำจากสแตนเลส

-            หน้าปัดขนาด 63 mm.(2.5 นิ้ว)

-            เกลียวทองเหลืองออกล่าง  1/4  PT