เกจวัดแรงดัน หน่วย-0.1-0.3 Mpa , -1-3 bar เกลียวออกล่าง

PRESSURE GAUGE

range  - 1 - 3 bar , range -0.1-0.3 Mpa

-    เกจ์วัดแรงดัน-1-3 bar และ-0.1-0.3 Mpa

-    ตัวเรือนทำจากสแตนเลส

-    หน้าปัดขนาด 63 mm. ( 2.5 นิ้ว )

-    เกลียวทองเหลืองออกล่าง  1/4  PT