AIRTAC SOLENOID VALVE

AirTAC Solenoid Valve
วาล์วควบคุมทิศทางหรือโซลินอยด์วาล์ว
มีหลาย รุ่นให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน
งานระบบลมเชื่อมต่อสั่งทำงานของกระบอกลม กระบอกสูบ


 


 • โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve รุ่น 4V110-06 คอยล์ไฟ DC 24 V.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve รุ่น 4V110-06โซลินอยด์วาล์วแบบ 5/2คอยล์ 1 ข้างขนาดเกลียว 1/8"อุุณภูมิการใช้งาน 5 - 60 องศาเซลเซียสแรงดันการใช้งาน 1.5 - 8 บาร์คอยล์ไฟ DC 24 โวลต์

 • โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve รุ่น 4V110-06 คอยล์ไฟ AC220V.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve รุ่น 4V110-06โซลินอยด์วาล์วแบบ 5/2คอยล์ 1 ข้างขนาดเกลียว 1/8"อุุณภูมิการใช้งาน 5 - 60 องศาเซลเซียสแรงดันการใช้งาน 1.5 - 8 บาร์คอยล์ไฟ AC 220 โวลต์

 • โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve รุ่น 4V210-08 คอยล์ไฟ DC 24 V.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve รุ่น 4V210-08โซลินอยด์วาล์วแบบ 5/2คอยล์ 1 ข้างขนาดเกลียว 1/4"อุุณภูมิการใช้งาน 5 - 60 องศาเซลเซียสแรงดันการใช้งาน 1.5 - 8 บาร์คอยล์ไฟ AC220 โวลต์

 • โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve รุ่น 4V210-08 คอยล์ไฟ AC220V.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve รุ่น 4V210-08โซลินอยด์วาล์วแบบ 5/2คอยล์ 1 ข้างขนาดเกลียว 1/4"อุุณภูมิการใช้งาน 5 - 60 องศาเซลเซียสแรงดันการใช้งาน 1.5 - 8 บาร์คอยล์ไฟ AC220 โวลต์

 • โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve รุ่น 4V310- 08 คอยล์ไฟ DC24V.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve รุ่น 4V310-08โซลินอยด์วาล์วแบบ 5/2คอยล์ 1 ข้างขนาดเกลียว 1/4"อุุณภูมิการใช้งาน 5 - 60 องศาเซลเซียสแรงดันการใช้งาน 1.5 - 8 บาร์คอยล์ไฟ DC 24 โวลต์

 • โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve รุ่น 4V310- 08 คอยล์ไฟ AC 220 V.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve รุ่น 4V310-08โซลินอยด์วาล์วแบบ 5/2คอยล์ 1 ข้างขนาดเกลียว 1/4"อุุณภูมิการใช้งาน 5 - 60 องศาเซลเซียสแรงดันการใช้งาน 1.5 - 8 บาร์คอยล์ไฟ AC 220 โวลต์

 • โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve รุ่น 4V310-10 คอยล์ไฟ DC24V.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve รุ่น 4V310-10โซลินอยด์วาล์วแบบ 5/2คอยล์ 1 ข้างขนาดเกลียว 3/8"อุุณภูมิการใช้งาน 5 - 60 องศาเซลเซียสแรงดันการใช้งาน 1.5 - 8 บาร์คอยล์ไฟ DC 24 โวลต์

 • โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve รุ่น 4V310-10 คอยล์ไฟ AC220V.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve รุ่น 4V310-10โซลินอยด์วาล์วแบบ 5/2คอยล์ 1 ข้างขนาดเกลียว 3/8"อุุณภูมิการใช้งาน 5 - 60 องศาเซลเซียสแรงดันการใช้งาน 1.5 - 8 บาร์คอยล์ไฟ AC220 โวลต์

 • โซลินอยด์วาล์ว รุ่น 4V330C-10 ไฟ 220 V.jpg
  Solenoid Valve 5/3 Double COilโซลินอยด์วาล์ว รุ่น 4V330C-10 ไฟ 220 Vโซลินอยด์วาล์วแบบ 5/3คอยล์ 2 ข้างขนาดเกลียว 3/8 "อุุณภูมิการใช้งาน 5 - 60 องศาเซลเซียสแรงดันการใช้งาน 1.5 - 8 บา...