YENCO หน่วย MPa & Bar

PRESSURE GAUGE หน่วยในการวัดค่าแรงดัน
     หน่วย MPa และ หน่วย BAR

     อุปกรณ์สำหรับวัดแรงดัน   ใช้ได้สำหรับ งานแก๊ส งานน้ำ งานลม  ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีแข็งแรงทนทาน  มีให้เลือกใช้ตามความต้องการ