ANGLE SEAT VALVE

Angle Seat Valves 
ASV200 series 
Angle seat valves นั้นเป็นวาล์วแบบ 2/2 ทาง คือ มีทางเข้ากับทางออก รวมเป็น 2 ทาง และมี 2 สถานะการทำงาน คือ เปิดและปิด การที่จะทำให้วาล์วทำงานได้ต้องใช้แรงดันลมเป็นตัวเปิด-ปิดวาล์ว มีหลายรุ่น ให้เลือก
ASV200-G-04, ASV200-G-06
ASV200-G-10, ASV200-G-12
ASV200-G-14, ASV200-G-20