YENCO หน่วย Kg/cm2 & Psi

PRESSURE GAUGE หน่วยในการวัดค่าแรงดัน
     หน่วย kg/cm2  และ หน่วย psi

     อุปกรณ์สำหรับวัดแรงดัน   ใช้ได้สำหรับ งานแก๊ส งานน้ำ งานลม  ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีแข็งแรงทนทาน  มีให้เลือกใช้ตามความต้องการ