PNEUMATIC VIBRATOR

ตัวสั่นสะเทือน
ตัวสั่นสะเทือนอุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลมไปเคลื่อนที่ของลูกบอลภายในตัวอุปกรณ์ และอุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลมไปเคลื่อนที่ใบพัดที่มีลูกบอลภายใน อาศัยน้ำหนักที่แตกต่างของลูกบอลภายในให้เกิดแรงเหวี่ยงสั่นสะเทือน

  • Ball Vibrator Series K.jpg
    Ball Vibrator Series K ตัวสั่นสะเทือนอุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลมไปเคลื่อนที่ของลูกบอลภายในตัวอุปกรณ์ เครื่องสั่นแบบลูกบอล มีรุ่นให้เลือกให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท รุ่น K-8 , ...

  • Turbine Vibrator  Series GT.jpg
    Turbine Vibrator Series GT ตัวสั่นสะเทือน อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลมไปเคลื่อนที่ใบพัดที่มีลูกบอลภายใน อาศัยน้ำหนักที่แตกต่างของลูกบอลภายในให้เกิดแรงเหวี่ยงสั่นสะเทือน มีรุ่น...