BALL VALVE STRAINER ขนาด 1/2 PT

BALL VALVE STRAINER ขนาด 1/2" PT
        เป็นบอลวาล์วเปิด-ปิดลมที่มีตัว Strainer ไว้ดักสิ่งสกปรก เช่นเศษสนิม, เศษอะไหล่ของอุปกรณ์ลมต่าง ๆ, ฝุ่น, กรวด, หิน และอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการอุดตันในตัว Automatic Condensate Drain Valve โดยในตัว Strainer ที่อยู่ในวาล์วเปิด-ปิด ลมนี้สามารถถอดไส้กรองออกมาล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย