ชุดกรองลมดักน้ำแรงดันสูง รุ่น UFR/LH

ชุดกรองลมดักน้ำแบบแรงดันสูง รุ่น  UFR/LH
 High Pressure (F.R.L Combination) ประกอบด้วย
1. Air Filter คือ ส่วนที่ใช้สำหรับกรองความชื้น ละอองน้ำ รวมถึงละอองฝุ่น ที่ปะปนอยู่ในลมอัด
2. Pressure Regulator คือ ส่วนที่ใช้ปรับอัตราการไหลของลมอัด
3. Lubricator  คือ ส่วนที่ใช้สำหรับการหล่อลื่น โดยเพิ่มสารหล่อลื่นให้กับอุปกรณ์ในระบบนิวเมติก 

       • ชุดกรองลมแรงดันสูง UFRLH.jpg
  ชุดกรองลมดักน้ำแบบแรงดันสูง รุ่น UFRLH High Pressure (F.R.L Combination) ประกอบด้วย1. Air Filter คือ ส่วนที่ใช้สำหรับกรองความชื้น ละอองน้ำ รวมถึงละอองฝุ่น ที่ปะปนอยู่ในลมอัด 2. Pre...

 • Regulator ปรัปความเร็วลม รุ่น URH.jpg
  ตัวปรับลมแรงดันสูง รุ่น URH High Pressure Regulator คือ ส่วนที่ใช้ปรับอัตราการไหลของลมอัด ที่มีแรงดันสูง มีหลายขนาดให้เลือกใช้ ตามความเหมาะสมของงาน

 • Air Filter,Regulator , ชุดกรองลม รุ่น UFRH.jpg
  ชุดกรองลมดักน้ำแบบแรงดันสูง รุ่น UFRH High Pressure (F.R.L Combination) ประกอบด้วย1. Air Filter คือ ส่วนที่ใช้สำหรับกรองความชื้น ละอองน้ำ รวมถึงละอองฝุ่น ที่ปะปนอยู่ในลมอัด 2. Pres...

 • Air Filter , ตัวกรองลมแรงดันสูง รุ่น UFH.jpg
  ตัวกรองลมดักน้ำแบบแรงดันสูง รุ่น UFH High Pressure Air Filter คือ ส่วนที่ใช้สำหรับกรองความชื้น ละอองน้ำ รวมถึงละอองฝุ่น ที่ปะปนอยู่ในลมอัด

 • ตัวจ่ายน้ำมันแรงดันสูง รุ่น ULH.jpg
  ตัวจ่ายน้ำมันแรงดันสูง รุ่น ULH Lubricator คือ ส่วนที่ใช้สำหรับการหล่อลื่น โดยเพิ่มสารหล่อลื่นให้กับอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ เพื่อรักษา และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ระบบลม

 • Pressure Regulator LR.jpg
  ตัวปรับแรงดันลม รุ่น LR Pressure Regulator รุ่น LR คือ ตัวที่ใช้ในการปรับอัตราการไหลของลมอัด มีหลายขนาดให้เลือกใช้ ตามความเหมาะสมของงาน

 • LF.jpg
  ตัวกรองลมดักน้ำ รุ่น LF Air Filter กรองลม คือ ส่วนที่ใช้สำหรับกรองความชื้น ละอองน้ำ รวมถึงละอองฝุ่น ที่ปะปนอยู่ในลมอัด ซึ่งอาจมีผลกระทบ โดยตรงกับวาล์วควบคุมทิศทางลมอัดหรือ โซลินอย...

 • Lubricator LOE.jpg
  ตัวจ่ายน้ำมัน รุ่น LOE Lubricator คือ ส่วนที่ใช้สำหรับการหล่อลื่น โดยเพิ่มสารหล่อลื่นให้กับอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ เพื่อรักษา และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ระบบลม

 • ชุดกรองลมดักน้ำ LFR.jpg
  ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น LFR ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. Air Filter คือ ส่วนที่ใช้สำหรับกรองความชื้น ละอองน้ำ รวมถึงละอองฝุ่น ที่ปะปนอยู่ในลมอัด 2. Pressure Regulator คือ ส่วนที่ใช้ปรับอัตราก...

 • Air Filter,Regulator , ชุดกรองลม รุ่น FRC.jpg
  ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น FRC (F.R.L Combination) ประกอบด้วย1. Air Filter คือ ส่วนที่ใช้สำหรับกรองความชื้น ละอองน้ำ รวมถึงละอองฝุ่น ที่ปะปนอยู่ในลมอัด2. Pressure Regulator คือ ส่วนที่ใช...

 • ตัวจ่ายน้ำมัน Lubricator รุ่น SL.jpg
  ตัวจ่ายน้ำมัน รุ่น SL รุ่น SL200 , SL300 , SL400 Lubricator คือ ส่วนที่ใช้สำหรับการหล่อลื่น โดยเพิ่มสารหล่อลื่นให้กับอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ เพื่อรักษา และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ...

 • ตัวกรองลมดักน้ำ รุ่น GF.jpg
  ชุดปรับปรุงคุณภาพลม รุ่น GF แบบ ตัวกรองลมอุปกรณ์ลมนิวเมติกส์ตัวกรองลมดักน้ำ รุ่น GF Series ตัวกรองลมดักน้ำ (Pneumatic / Air Filter)รุ่น GF200-02(08) เกลียว 1/4 นิ้ว GF300-03(10) เ...

 • ตัวจ่ายน้ำมัน Lubricator รุ่น GL.jpg
  ตัวจ่ายน้ำมัน รุ่น GL รุ่น GL200 , GL300 , GL400 Lubricator คือ ส่วนที่ใช้สำหรับการหล่อลื่น โดยเพิ่มสารหล่อลื่นให้กับอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ เพื่อรักษา และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ...

 • ตัวปรับแรงดันลม รุ่น IR.jpg
  ตัวปรับแรงดันลม รุ่น IR ตัวปรับแรงลมแบบละเอียดแม่นยำ รุ่น IR1000 , IR1010 , IR1020, IR2000,IR2010 , IR2020,IR3000 Pressure Regulator รุ่น IR คือ ตัวที่ใช้ในการปรับอัตราการไหลของลมอ...

 • ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น GFR.jpg
  ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น GFR ประกอบด้วย 1. Air Filter คือ ส่วนที่ใช้สำหรับกรองความชื้น ละอองน้ำ รวมถึงละอองฝุ่น ที่ปะปนอยู่ในลมอัด2. Pressure Regulator คือ ส่วนที่ใช้ปรับอัตราการไหลของ...

 • Pressure Regulator ตัวปรับแรงดันลม รุ่น GR.jpg
  ตัวปรับแรงดันลม รุ่น GR มีรุ่น GR200 , GR300 ,GR400Pressure Regulator รุ่น GR คือ ตัวที่ใช้ในการปรับอัตราการไหลของลมอัด มีหลายขนาดให้เลือกใช้ ตามความเหมาะสมของงาน

 • ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น GFC.jpg
  ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น GFC มีรุ่น GFC200 , GFC300 , GFC400 F.R.L Combination ประกอบด้วย1. Air Filter คือ ส่วนที่ใช้สำหรับกรองความชื้น ละอองน้ำ รวมถึงละอองฝุ่น ที่ปะปนอยู่ในลมอัด2. P...

 • ชุดกรองลม รุ่น GC.jpg
  ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น GC มีรุ่น GC200 , GC300 , GC400 F.R.L Combination ประกอบด้วย1. Air Filter คือ ส่วนที่ใช้สำหรับกรองความชื้น ละอองน้ำ รวมถึงละอองฝุ่น ที่ปะปนอยู่ในลมอัด2. Pressu...