Ball Vibrator รุ่น K

Ball Vibrator   Series K
ตัวสั่นสะเทือน
อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลมไปเคลื่อนที่ของลูกบอลภายในตัวอุปกรณ์ เครื่องสั่นแบบลูกบอล มีรุ่นให้เลือกให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท  รุ่น K-8 , รุ่น K-10 , รุ่น K-13 , รุ่น K-16, รุ่น K-20 , รุ่น K-25, รุ่น K-30 , รุ่น K-32, รุ่น K-36