รุ่น UF

ชุดปรับปรุงคุณภาพลม รุ่น UF แบบ ตัวกรองลม
อุปกรณ์ลมนิวเมติกส์ตัวกรองลมดักน้ำ รุ่น UF Series
ตัวกรองลมดักน้ำ (Pneumatic / Air Filter)
รุ่น UF02 เกลียว 1/4 นิ้ว
     UF03 เกลียว 3/8 นิ้ว
     UF04 เกลียว 1/2 นิ้ว • กรองลมดักน้ำ AC 2010-AC5010.jpg
  ชุดกรองลม AC 2010 - AC5010 ชุดกรองลม รุ่น F.R.L unit AC series (two union) เป็นชุดกรองลมที่ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ใช้สำหรับกรองความชื้น ละอองน้ำ รวมถึงละอองฝุ่น ที่ปะปนอย...

 • กรองลมดักน้ำ AW2000 - AW5000..jpg
  ชุดกรองลม รุ่น Filter + Regulator AW series ชุดกรองลมปรับได้ เป็นการรวมเอา 2 ส่วนเข้าด้วยกัน คือ ส่วนที่ใช้ปรับอัตราการไหล และส่วนกรองลม จึงทำให้ลดพื้นที่ลง- ใช้สำหรับปรับปรุงคุณภา...

 • กรองลมดักน้ำ AC 2000-AC5000.jpg
  ชุดกรองลม AC2000 - AC5000 ชุดกรองลม รุ่น F.R.L unit AC series ( 3 union) เป็นชุดกรองลมที่ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ใช้สำหรับกรองความชื้น ละอองน้ำ รวมถึงละอองฝุ่น ที่ปะปนอยู่ใน...

 • ชุดกรองลมดักน้ำ AF.jpg
  กรองลมดักน้ำ AF Series แบบ Manual Drainชุดกรองลม ( filter )- ทำงานที่แรงดัน 0-10 Bar(0-140 psi) - วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม - ไส้กรอง(filter)เป็นชนิดทองเหลือง- มีความละเอียด 30-5...

 • ชุดกรองลมดักน้ำ AF Auto Drain.jpg
  กรองลมดักน้ำ AF Series แบบ Auto Drainชุดกรองลม ( filter )- ทำงานที่แรงดัน 0-10 Bar(0-140 psi) - วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม - ไส้กรอง(filter)เป็นชนิดทองเหลือง- มีความละเอียด 30-50 ...

 • ชุดกรองลม กรองลม AR.jpg
  ตัวปรับกรองลม AR Series (regulator ) - ปรับแรงดันลมได้ 0-10kg/cm2- วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม - มี Pressure Gauge หน่วย 0-1 Mpa(0-10kg/cm2) - ขนาดหน้าปัด 40mm เกลียวออกหลัง 1 ตัว

 • AL ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (lubricator).jpg
  AL Series ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (lubricator) AL2000-AL5000- ทำงานที่แรงดัน 0-10kg/cm2 - วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น - เพื่อจ่ายให้กับระบบนิวแมติก(Pneumatic)หรื...

 • ตัวปรับแรงดันลม กรองลมดักน้ำ ชุดกรองลม BFR2000- BFR4000.jpg
  ตัวกรองลมดักน้ำและปรับแรงดันลม รุ่น AFR, BFR Seriesตัวกรองลมดักน้ำ และตัวปรับแรงลม Filter & Regulatorได้แก่ รุ่น AFR1500 / AFR2000 BFR2000 / BFR3000 / BFR4000ชุดปรับปรุงคุณภาพ...

 • ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น AFC, BFC Series.jpg
  ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น AFC, BFC Seriesแบบ 2 ตัวเรียงเป็นอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม ชุดกรองลมดักน้ำ แบบครบชุดโดยมีอุปกรณ์2ตัวต่อเรียงกัน คือตัวกรองดักน้ำกับตัวปรับความดันลมอยู่ในตัวเดียว...

 • ตัวจ่ายน้ำมัน AL, BL.png
  ตัวจ่ายน้ำมัน รุ่น AL, BL Seriesชุดปรับปรุงคุณภาพลม รุ่น AL, BL แบบ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Lubricator) รุ่น AL2000 / BL2000 / BL3000 / BL4000

 • ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น AC, BC.jpg
  ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น AC, BC Series แบบ 3 ตัวเรียงอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม โดยมีอุปกรณ์ 3 ตัวต่อเรียงกัน คือ 1. ตัวกรองลมดักน้ำ Filter 2. ตัวปรับแรงลม Regulator 3. ตัวจ่ายน้ำมันหล่อล...

 • ชุดปรับปรุงคุณภาพลม ฟิลเตอร์ รุ่น AF, BF.jpg
  ชุดปรับปรุงคุณภาพลม รุ่น AFและ BFแบบตัวกรองลมดักน้ำตัวกรองลมดักน้ำ (Air Filter) ตัวกรองลมดักน้ำ ตัวฟิลเตอร์ ประกอบด้วย รุ่น AF2000 / BF2000 / BF3000 / BF4000

 • Regulator ตัวปรับแรงดันลม รุ่น AR และ BR
  ตัวปรับแรงดันลม (Regulator)ตัวปรับแรงดันลม รุ่น AR/BR Series ตัวนี้จะทำหน้าที่ปรับแรงดันลม ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งรุ่นนี้จะมาพร้อมเกจ์วัดแรงดันลม 0-1 Mpa ( 0-150 psi )

 • SFC ชุดกรองลม.png
  SFC ชุดกรองลม ดักน้ำและปรับลม พร้อมหน้าปัดเรกูเลเตอร์ รุ่น SFC200 เกลียว 1/4 นิ้ว SFC300 เกลียว 3/8 นิ้ว SFC400 เกลียว 1/2 นิ้ว

 • SFR ชุดกรองลม.png
  SFR ชุดกรองลม ดักน้ำ ปรับลม พร้อมหน้าปัดเรกูเลเตอร์ รุ่น SFR200 เกลียว 1/4 นิ้ว SFR300 เกลียว 3/8 นิ้ว SFR400 เกลียว 1/2 นิ้ว

 • GF ชุดกรองลม กรองลมดักน้ำ.jpg
  ชุดปรับปรุงคุณภาพลม รุ่น GF แบบ ตัวกรองลมอุปกรณ์ลมนิวเมติกส์ตัวกรองลมดักน้ำ รุ่น GF Series ตัวกรองลมดักน้ำ (Pneumatic / Air Filter)รุ่น GF200-02(08) เกลียว 1/4 นิ้ว GF300-03(10) เ...

 • QSL Air Filter.jpg
  กรองลม (AIR FILTER) รุ่น QSLคุณสมบัติ เหมาะสำหรับกรองสิ่งเจือปนที่มาพร้อมกับลม เช่น น้ำ น้ำมัน ฝุ่นละอองขนาด 1/4 นิ้ว รุ่น QSL-08 ขนาด 3/8 นิ้ว รุ่น QSL-10 ขนาด 1/2 นิ้ว รุ่น QSL-1...