AIR CONTROL VALVE

อุปกรณ์นิวเมติกส์  Pneumatics
Air Control  Valve
วาล์วควบคุมทิศทางการไหลด้วยแรงลม ชนิด  3/2 ทาง
รุ่น 3A ( 3A Series )
วาล์วควบคุมทิศทางการไหลด้วยแรงลม ชนิด 5/2, 5/3  ทาง
รุ่น 4A  (4A Series)  • AIR CONTROL VALVE รุ่น 3A.JPG
    แอร์คอนโทรลวาล์ว รุ่น 3A ชนิด 3/2 ทาง แบบคอยล์ 1 ข้าง เป็น วาล์วควบคุมทิศทางการไหลด้วยแรงลม มีหลายรุ่นให้เลือก เช่น 3A110-06 , 3A210-083A310-10 , 3A410-15

  • AIR CONTROL VALVE  แอร์คอนโทรลวาล์ว รุ่น 4A.jpg
    แอร์คอนโทรลวาล์ว รุ่น 4A ชนิด 5/2 , 5/3 ทาง เป็นวาล์วควบคุมทิศทางการไหลด้วยแรงลม มีหลายรุ่นให้เลือก เช่น4A1 , 4A2 , 4A3 , 4A4