Vacuum Ejector รุ่น CV ตัวกำเนิดสุญญากาศ

Vacuum Ejector ตัวกำเนิดสุญญากาศ คือหลักการทำงานที่ใช้ความเร็วของลมอัด เคลื่อนที่ผ่านคอคอด และที่บริเวณคอคอดนี้จะเจาะรูเล็กๆไว้เมื่อลมอัดเคลื่อนที่ผ่าน ความเร็วลมอัดจะเพิ่มขึ้น ความดันลมอัดลดลง จะทำให้เกิดสุญญากาศขึ้น นิยมใช้ต่อร่วมกับหัวดูด เหมาะสำหรับงานดูดจับปล่อยชิ้นงาน
Vacuum Ejector มี 4 รุ่น
CV-10HS , CV-15HS , CV-20HS , CV-25HS