SAFE GAUGE เกจวัดแรงดัน หน่วย Mpa

SAFE GAUGE  ( เกจวัดแรงดัน )
        หน่วยวัดค่า Mpa และ Kg/Cm2
ตัวเรือนทำจากสแตนเลส ขนาดหน้าปัด 2.5 นิ้ว ขนาดเกลียว 1/4 PT