ขนาดเกจเกลียวออกล่าง

เกจมีหน้าปัดหลายขนาด และ เกลียวหลายชนิด
เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น
หน้าปัด  1.5 นิ้ว  เกลียวออกล่าง  1/8  PT
หน้าปัด  2  นิ้ว    เกลียวออกล่าง  1/4  PT
หน้าปัด  2.5 นิ้ว  เกลียวออกล่าง  1/4 PT
หน้าปัด  3  นิ้ว   เกลียวออกล่าง  3/8  BSP
หน้าปัด  4  นิ้ว   เกลียวออกล่าง  3/8 และ 1/2 PT
หน้าปัด  6  นิ้ว   เกลียวออกล่าง  3/8 PT