เกจห้องความดันลบ

อุปกรณ์ห้องผู้ป่วยโควิด19
DIFF GAUGE  หน่วย  30-0-30   Pa
             DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE เกจวัดความดันลม สำหรับห้องสะอาด ( คลีนรูม ) และห้องความดันลบ ใช้วัดความแตกต่างแรงดันสำหรับงานห้องสะอาด ( คลีนรูม ) ,โรงพยาบาล,ห้องแรงดันลบ , ห้องผู้ป่วยโควิด ,roomcovid19 (Negative Pressure)
            #โควิด19  #Covid19  #ห้องแยกโรค
#ห้องแยกโรคความดันลบ #ห้องแรงดันลบ #โรงพยาบาลสนาม #รถตรวจโควิด19เคลื่อนที่ #รถพยาบาลแรงดันลบ #รถพยาบาลระบบแรงดันลบ #เตียงขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ #DifferentialPressureGauge #IsolationRoom #NegativePressureRoom  #เกจวัดแรงดันต่าง#เกจวัดสำหรับแรงดันที่มีความต่างระหว่างห้อง  #เกจวัดความดันแตกต่างของอากาศในห้องปลอดเชื้อ

 
 

 • DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE เกจวัดแรงดันต่าง ห้องผู้ป่วยโควิด ห้องแรงดันลบ DIFF GAUGE.jpg
  Diff Gage หรือ Differential Pressure Gaugeรุ่น J-5000 ใช้งานติดตั้งสะดวก ออกแบบให้มีหลักการทำงานให้ใช้งานได้ง่าย คือ การวัดความดันของก๊าซได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นความดันที่เป็นบว...

 • Differential Pressure Gauge.png
  Differential Pressure Gauge ( Magnehelic & Capsuhelic ) คืออุปกรณ์วัดความดันความดันทั้ง 2 จุด ที่แตกต่างกัน Specifications Process conjunction : high pressure and low-pressure...

 • Differential Pressure Gauge range pa.jpg
  Differential Pressure GaugeMODEL range Pa ( pascals ) ความดันมีหน่วย เป็น ปาสคาล (Pa) หรือ นิวตันต่อตารางเมตรเกจวัดแรงดัน รุ่น J5000 เกจวัดสำหรับแรงดันที่มีความต่างระหว่าง ห้อง หรื...

 • Differential Gauge หน่วย Kpa.jpg
  Differential Pressure GaugeMODEL range Kpa (kilopascal) ความดันมีหน่วย เป็น กิโลปาสคาลเกจวัดแรงดัน รุ่น J5000 เกจวัดสำหรับแรงดันที่มีความต่างระหว่าง ห้อง หรือ ระดับแรงดันภายในท่อ ม...

 • Differential Gauge หน่วย mm of Water.jpg
  Differential Pressure GaugeMODEL range mm of H2O ( mm of water) ความดันมีหน่วย เป็น มิลลิเมตรของน้ำเกจวัดแรงดัน รุ่น J5000 เกจวัดสำหรับแรงดันที่มีความต่างระหว่าง ห้อง หรือ ระดับแรง...

 • Differential Gauge หน่วย CM of Water.jpg
  Differential Pressure GaugeMODEL range cm of H2O ( cm of water) ความดันมีหน่วย เป็น เซนติเมตรของน้ำเกจวัดแรงดัน รุ่น J5000 เกจวัดสำหรับแรงดันที่มีความต่างระหว่าง ห้อง หรือ ระดับแรง...

 • Differential Gauge หน่วย Inches of Water.jpg
  Differential Pressure GaugeMODEL range Inches of Water ความดันมีหน่วย เป็น นิ้วของน้ำเกจวัดแรงดัน รุ่น J5000 เกจวัดสำหรับแรงดันที่มีความต่างระหว่าง ห้อง หรือ ระดับแรงดันภายในท่อ มี...

 • manometer differential pressure.jpg
  Differential Pressure Gauge หรือ DIFF GAUGE เป็นเกจวัดแรงดันต่างกัน 2 จุด นำมาใช้ในวงการแพทย์ โดยเฉพาะช่วงโควิดระบาด เพื่อทำห้องปลอดเชื้อ ในการดูแลผู้ป่วยติดโควิด และยังใช้แพร่หลาย...