FITTING - ข้อต่อสายลม

              ข้อต่อลม หรือ ฟิตติ้ง คือ ข้อต่อสำหรับเสียบสายลม
มีการใช้กันอย่างแผร่หลายในเครื่องจักร ที่ใช้ลมควบคุม หรือใช้เป็นตัวต่อสายลมกับโซลีนอยด์วาล์ว หรือ กระบอกลม เพราะสะดวกง่ายและรวดเร็ว   ในการต่อสายลมระหว่างอุปกรณ์นิวเมติกส์
              สามารถถอดสายลม หรือ ใส่สายลมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  และราคาถูก   เพราะเหตุนี้จึงทำให้   ข้อต่อลม  หรือ ฟิตติ้ง เป็นที่นิยมใช้กันในงานอุสาหกรรมทั่วไป

 • ข้อต่อปรับเร็วลม (เสียบสาย) รุ่นSSA.jpeg
  Fitting รุ่น SSAข้อต่อปรับความเร็วลม เสียบสายลม 2 ด้าน เลือกขนาดตามรหัสที่แจ้งในตาราง

 • สปีดคอนโทรล เกลียวนอก - ข้อต่อปรับลม -Speed Control-ข้อต่อปรับลม , รุ่น SSL.jpg
  Speed Control รุ่น SSL สปีดคอนโทรล เกลียวนอก เป็นข้อต่อปรับลม (Speed Control) ใช้กับสายลม ขนาด 4 mm ถึง 16 mm และขนาดเกลียวตั้งแต่ M5 , 1/8 , 1/4 , 3/8 ,1/2 ใช้สำหรับปรับลม

 • Fitting , ข้อต่อปรับลม รุ่น HVFF.jpg
  Fitting รุ่น HVFFข้อต่อปรับความเร็วลม เสียบสายลม 2 ด้าน เลือกขนาดตามรหัสที่แจ้งในตาราง

 • ข้อต่อลม SPC.jpg
  FITTING SPC ข้อต่อตรงเกลียวนอก เป็นแบบข้างหนึ่งเสียบสายลม และอีกข้างหนึ่งเป็นเกลียวนอกตัวผู้

 • ข้อต่อลม SPL.jpg
  FITTING SPL เป็นข้อต่องอเกลียวนอก เป็นแบบข้างหนึ่งเสียบสายลม และอีกข้างหนึ่งเป็นเกลียวนอกตัวผู้

 • ข้อต่อลม SPB.jpg
  FITTING รุ่น SPB ข้อต่อลมแบบสามทางเกลียวกลาง เป็นแบบสองข้างเสียบสายลม และอีกข้างหนึ่งเป็นเกลียวนอกตัวผู้

 • ข้อต่อลม SPU.jpg
  FITTING รุ่น SPU ข้อต่อลมแบบข้อต่อตรงเสียบสายลม 2 ด้าน SPU-4 เสียบสายลม 4 mm ออก 4 mm SPU-6 เสียบสายลม 6 mm ออก 6 mm SPU-8 เสียบสายลม 8 mm ออก 8 mmSPU-10 เสียบสายลม 10 mm ออก 10 ...

 • ข้อต่อลม SPV.jpg
  FITTING รุ่น SPV ข้อต่อลมแบบข้องอ 90 องศา เสียบสายลม 2 ด้าน SPV-4 เสียบสายลม 4 mm ออก 4 mm SPV-6 เสียบสายลม 6 mm ออก 6 mm SPV-8 เสียบสายลม 8 mm ออก 8 mmSPV-10 เสียบสายลม 10 mm ออก...

 • ข้อต่อลม SPM.jpg
  FITTING รุ่น SPM เป็นข้อต่อตรงเกลียวนอก 2 ด้าน ( เกลียวตัวผู้ ) สำหรับยึดตู้ และ เสียบสายลม 2 ด้าน SPM-4 เสียบสายลม 4 mm ออก 4 mmSPM-6 เสียบสายลม 6 mm ออก 6 mm SPM-8 เสียบสายลม 8 ...

 • ข้อต่อลม 3 ทางเกลียวข้าง รุ่น SPD.jpg
  Fitting รุ่น SPDฟิตติ้งลมเป็นข้อต่อลมแบบ 3 ทาง เสียบสายลมขนาดต่าง ๆ และเกลียวออกข้างมีหลายขนาด

 • Fitting ,ฟิตติ้งลม, ข้อต่อลม , รุ่น SPX.jpg
  Fitting รุ่น SPXฟิตติ้งลมเป็นข้อต่อลมแบบ 3 ทาง ตัววาย ( Y ) เสียบสายลมขนาดต่าง ๆ และเกลียวออกล่างมีหลายขนาด ตามรหัสที่แจ้งในตาราง

 • Fitting ,ฟิตติ้งลม, ข้อต่อลม , รุ่น SPG.jpg
  Fitting รุ่น SPGข้อต่อลมแบบตรง เสียบสายลม 2 ทาง ลดขนาด 1 ด้านมีหลายขนาด ตามรหัสที่แจ้งในตาราง

 • Fitting ,ฟิตติ้งลม,ข้อต่อลม , รุ่น SPEG.jpg
  Fitting รุ่น SPEGข้อต่อลม 3 ทาง แบบตัวที ( T ) เสียบสายลม 3 ทาง ลดขนาด 1 ด้าน มีหลายขนาด ตามรหัสที่แจ้งในตาราง

 • ปลั๊กเสียบสายลม (ลด) รุ่น SPGJ.jpg
  Fitting รุ่น SPGJปลั๊กเสียบสายลม (ลด) มีหลายขนาด ตามรหัสที่แจ้งในตาราง

 • Fitting ,ฟิตติ้งลม, ข้อต่อลม , รุ่นSPH.jpg
  Fitting รุ่น SPHข้อต่อลม แบบข้องอ 90 แบบหมุนท้ายเกลียวนอก เสียบสายลมขนาด 4มิล,6มิล,8มิล,10มิล,12มิล ขนาดเกลียว 1/8(1หุน) ,1/4(2หุน) ,3/8(3หุน) ,1/2(4หุน)

 • Fitting ,ฟิตติ้งลม, ข้อต่อลม , รุ่นSPKD.jpg
  Fitting รุ่น SPKDข้อต่อลม 5 ทาง เสียบสายลม 4 ด้าน เกลียวนอก 1 ด้านมีหลายขนาด ตามรหัสที่แจ้งในตาราง

 • Fitting ,ฟิตติ้งลม, ข้อต่อลม , รุ่นSPLF.jpg
  Fitting รุ่น SPLFเป็นข้อต่อลมงอ 90 องศา เกลียวใน เป็นแบบข้างหนึ่งเสียบสายลม และอีกข้างหนึ่งเป็นเกลียวในตัวเมีย

 • ฟิตติ้งลม , ข้อต่อลม 3 ทางตัวที่ รุ่น SPE.jpg
  Fitting รุ่น SPEข้อต่อลมแบบ 3 ทางตัวที ( T ) SPE-4 เสียบสายลม 4 mm SPE-6 เสียบสายลม 6 mm SPE-8 เสียบสายลม 8 mm SPE-10 เสียบสายลม 10 mmSPE-12 เสียบสายลม 12 mm SPE-14 เสียบสายลม 14 m...

 • FITTING รุ่น SPW.jpg
  FITTING รุ่น SPWข้อต่อลมแบบ 3 ทางตัววาย ( Y ) แบบลดขนาดSPW6-04 เสียบสายลม 6 mm ออก 4 mmSPW8-06 เสียบสายลม 8 mm ออก 6 mm SPW8-04 เสียบสายลม 8 mm ออก 4 mm SPW10-08 เสียบสายลม 10 mm ...

 • FITTING รุ่น SPKG.jpg
  FITTING รุ่น SPKGข้อต่อลมแบบ 5 ทาง แถวเรียง แบบลดขนาดSPKG6-04 เสียบสายลม 6 mm ออก 4 mmSPKG8-06 เสียบสายลม 8 mm ออก 6 mm SPKG8-04 เสียบสายลม 8 mm ออก 4 mmSPKG10-08 เสียบสายลม 10 mm ...

 • FITTING รุ่น SPY.jpg
  Fitting รุ่น SPYข้อต่อลมแบบ 3 ทางตัววาย ( Y ) SPY-4 เสียบสายลม 4 mm SPY-6 เสียบสายลม 6 mm SPY-8 เสียบสายลม 8 mm SPY-10 เสียบสายลม 10 mmSPY-12 เสียบสายลม 12 mm SPY-14 เสียบสายลม 14 ...

 • Fitting ,ฟิตติ้งลม, ข้อต่อลม , รุ่น SPZAG.jpg
  FITTING รุ่น SPZAGข้อต่อลมแบบ 4 ทาง ตัวกากบาท ( x) แบบลดขนาดSPZAG6-04 เสียบสายลม 6 mm ออก 4 mmSPZAG8-06 เสียบสายลม 8 mm ออก 6 mm SPZAG8-04 เสียบสายลม 8 mm ออก 4 mmSPZAG10-08 เสียบส...

 • ฟิตติ้งลม , ข้อต่อลม รุ่น SPK.jpg
  Fitting รุ่น SPKข้อต่อลมแบบ 5 ทาง แถวเรียงSPK-4 เสียบสายลม 4 mm SPK-6 เสียบสายลม 6 mm SPK-8 เสียบสายลม 8 mm SPK-10 เสียบสายลม 10 mmSPK-12 เสียบสายลม 12 mm

 • Fitting ,ฟิตติ้งลม, ข้อต่อลม , รุ่นSPCF.jpg
  Fitting รุ่น SPCFข้อต่อลมแบบข้อต่อตรง ด้าน 1 เสียบสายลม และอีกด้าน เป็นเกลียวในใช้กับสายลม ขนาด 4 mm ถึง 12 mmและขนาดเกลียวตั้งแต่ M5,M6 , 1/8 , 1/4 , 3/8 ,1/2มีหลายขนาดให้เลือก รา...

 • FITTING รุ่นSPLL.jpg
  Fitting รุ่น SPLLข้อต่อลม แบบข้องอ 90 องศา แบบขายาว เกลียวนอกเสียบสายลมขนาด 4มิล , 6มิล , 8มิล , 10มิล , 12มิล ขนาดเกลียว 1/8 (1หุน) , 1/4 (2หุน) 3/8 (3หุน) , 1/2 (4หุน)

 • Fitting ,ฟิตติ้งลม, ข้อต่อลม , รุ่น SPZA.jpg
  Fitting รุ่น SPZAข้อต่อลมแบบ 4 ทาง ตัวกากบาท ( x )SPZA-4 เสียบสายลม 4 mm SPZA-6 เสียบสายลม 6 mm SPZA-8 เสียบสายลม 8 mm SPZA-10 เสียบสายลม 10 mmSPZA-12 เสียบสายลม 12 mm

 • Fitting ,ฟิตติ้งลม, ข้อต่อลม , รุ่น ปลั้กอุดข้อต่อ PP.jpg
  Fitting ปลั้กอุดข้อต่อลม รุ่น PPใช้สำหรับอุดข้อต่อลม มีหลายขนาดให้เลือกPP 04 อุดข้อต่อลม 4 mm PP 06 อุดข้อต่อลม 6 mmPP 08 อุดข้อต่อลม 8 mm PP 10 อุดข้อต่อลม 10 mm PP 12 อุดข้อต่อลม...