กระบอกลม

Pneumatic Air Cylinder

กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ (Pneumatic Air Cylinder) นั้นนับว่ามีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ยิ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับรายการผลิตแบบอัตโนมัติแล้วนั้นแทบทุกส่วนของเครื่อง คงหลีกหนี้ไม่ได้ที่จะนำกระบอกสูบนิวเมติกส์ กระบอกลม (Air Cylinder) มาใช้งาน เช่น ในการจัดเรียงชิ้นงาน ยกชิ้นงานหรือการทำให้ชิ้นงานเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการและอาจนำเอากระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ ไปประยุกต์ใช้งานได้อีกหลายอย่างเลยทีเดียว

กระบอกนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ มีการทำงานโดยจะเปลี่ยนพลังงานของแรงดันลม ให้เป็นพลังงานกล ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรงหรือหมุน 90 , 180 , 270 หรือ 360 องศาได้ ซึ่งกระบอกนิวเมติกส์ กระบอกลม กระบอกสูบ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการทำงาน คือ

 1. กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ กระบอกนิวเมติกส์เคลื่อนที่แบบแนวเส้นตรง (Pneumatic Air Cylinder)
 2. กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ กระบอกนิวเมติกส์ เคลื่อนที่แบบแนวเส้นรอบวง
 3. กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ กระบอกนิวเมติกส์ ที่ทำงานนอกเหนือจากเส้นตรงหรือเส้นรอบวง ซึ่งอาจสั่งผลิตเป็นพิเศษ

ดังนั้นกระบอกสูบนิวเมติกส์ กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกนิวเมติกส์ จึงมีส่วนสำคัญในงานระบบอัตโนมัติเป็นอย่างยิ่ง และในปัจจุบันนี้มีกระบอกสูบนิวเมติกส์ กระบอกลม กระบอกลมนิวเมติกส์ ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมของงานอยู่หลากหลายรุ่น หลากหลายขนาด และหลายรูปแบบ การที่จะเลือกกระบอกสูบนิวเมติกส์ กระบอกลมนิวเมติกส์ไปใช้งานนั้นควรคำนึงถึงแรงที่กระบอกลมนิวเมติกส์ต้องรองรับ น้ำหนักของสิ่งที่กระบอกไปกระทำ และลักษณะการติดตั้ง


 • กระบอกลม,กระบอกสูบ,AIR CYLINDER , รุ่น SU , รุ่น SU-S.jpg
  กระบอกลม กระบอกสูบ AIR CYLINDERรุ่น SU (SU SERIES)กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ (Pneumatic Air Cylinder) นั้นนับว่ามีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ยิ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ...

 • กระบอกลม,กระบอกสูบ,AIR CYLINDER , รุ่น SC , รุ่น SC-S.jpg
  กระบอกลม รุ่น SC ( วัสดุท่ออลูมิเนียม ) เป็นกระบอกสูบ, กระบอกลมรุ่นมาตรฐาน ที่มีลักษณะกลมแบบสี่เสารั้ง แบบยึดกระบอกให้แน่นหนา การทำงานกระบอกลม กระบอกสูบ รุ่น SC จะทำงานแบบ 2 ทิศทา...

 • กระบอกลม,กระบอกสูบ,AIR CYLINDER , รุ่น SDA.jpg
  SDA
  Compact Cylinder SDA series กระบอกลมคอมแพค รุ่น SDA ทำงานแบบ 2 ทิศทาง (DOUBLE ACTING TYPE) มีรุ่นให้เลือกใช้ตามขนาดของกระบอกลม ** ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง **โปรดระบุบขนาดของกระบอกลมและ...

 • กระบอกลม,กระบอกสูบ,AIR CYLINDER , รุ่น SDA-S.jpg
  Compact Cylinder SDA-S seriesกระบอกลมคอมแพค รุ่น SDA-Sทำงานแบบ 2 ทิศทาง (DOUBLE ACTING TYPE) มีรุ่นให้เลือกใช้ตามขนาดของกระบอกลม** ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง **โปรดระบุบขนาดของกระบอกลมแล...

 • กระบอกลม,กระบอกสูบ,AIR CYLINDER , รุ่น MAL , รุ่น MAL-S.jpg
  กระบอกลม รุ่น MAL แบบกลมขนาดเล็ก (วัสดุท่ออลูมิเนียม)** ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง **โปรดระบุบขนาดของกระบอกลมและความยาวทุกครั้ง Bore(mm) x Stroke(mm)

 • กระบอกลม,กระบอกสูบ,AIR CYLINDER , รุ่น MA , รุ่น MA-S.jpg
  กระบอกลม รุ่น MA แบบกลมขนาดเล็ก ( วัสดุท่อสแตนเลส )** ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง **โปรดระบุบขนาดของกระบอกลมและความยาวทุกครั้ง Bore(mm) x Stroke(mm)

 • กระบอกลม รุ่น DNC.jpg
  DNC
  กระบอกลม รุ่น DNC ( วัสดุท่ออลูมิเนียม ) รุ่นมาตราฐาน กระบอกลม หรือ กระบอกนิวเมติกส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบลมอัด โดยมีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า ** ก่อนสั่งซื้อทุก...

 • กระบอกลมแบบแกนคู่ หรือ กระบอกลมแบบ 2 แกน รุ่น TN.jpg
  TN
  กระบอกลม รุ่น TNกระบอกลมแบบแกนคู่ หรือ กระบอกลมแบบ 2 แกน ** ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง **โปรดระบุบขนาดของกระบอกลมและความยาวทุกครั้ง Bore(mm) x Stroke(mm)