หน่วย mmHg / cmHg / inHg

PRESSURE GAUGE
หน่วย cmHg / mmHg / inHg

          อุปกรณ์สำหรับวัดแรงดัน ใช้ได้สำหรับ งานแก๊ส น้ำ งานลม อากาศ

         ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีแข็งแรงทนทาน  มีให้เลือกใช้ตามความต้องการ