หน่วย mmHg

PRESSURE GAUGE - หน่วย mmHg
อุปกรณ์สำหรับวัดแรงดัน ใช้ได้สำหรับ งานแก๊ส งานน้ำ งานลม

ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีแข็งแรงทนทาน  มีให้เลือกใช้ตามความต้องการ