หน่วย Kpa

PRESSURE GAUGE RANGE

0-300 , 0-500, 0-1000, 0-2000, 0-3000 MMAQ

0-3KPA ,0-5 KPA, 0-10 KPA, 0-15 KPA, 0-20 KPA, 0-30 KPA, 0-40 KPA , 0-60 KPA • pressure gauge 3 kpa , 30 mbar.png
  PRESSURE GAUGE range 0-3 kpa , 30 mbar - เกจ์วัดแรงดัน 0-3 kpa และวัดแรงดัน 30 mbar -ตัวเรือนทำจากสแตนเลส -หน้าปัดขนาด75 mm. ( 3 นิ้ว ) -เกลียวทองเหลืองออกล่าง3/8 PT

 • pressure gauge 5 kpa , 500 mmaq
  PRESSURE GAUGE range 0-5 kpa , 500 mmaq เกจ์วัดแรงดัน 0-5 kpa และ วัดแรงดัน 500 mmaq - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด75 mm.( 3 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 3/8 PT

 • PRESSURE GAUGE 60 Mbar , 6 Kpa.JPG
  PRESSURE GAUGE range 0-6 kpa , 60 mbar - เกจ์วัดแรงดัน 0-6 kpa และวัดแรงดัน 60 mbar -ตัวเรือนทำจากสแตนเลส -หน้าปัดขนาด75 mm. ( 3 นิ้ว ) -เกลียวทองเหลืองออกล่าง3/8 PT

 • pressure gauge 10 kpa , 100 mbar
  PRESSURE GAUGE range 0-10 kpa , 100 mbar - เกจ์วัดแรงดัน 0-10 kpa และวัดแรงดัน 100 mbar -ตัวเรือนทำจากสแตนเลส -หน้าปัดขนาด75 mm. ( 3 นิ้ว ) -เกลียวทองเหลืองออกล่าง3/8 PT

 • PRESSURE GAUGE 150 Mbar ,15 Kpa.JPG
  PRESSURE GAUGE range 0-15 kpa , 150 mbar - เกจ์วัดแรงดัน 0-15 kpa และวัดแรงดัน 150 mbar -ตัวเรือนทำจากสแตนเลส -หน้าปัดขนาด75 mm. ( 3 นิ้ว ) -เกลียวทองเหลืองออกล่าง3/8 PT

 • pressure gauge 20 kpa , 2000 mmaq
  PRESSURE GAUGE range 0-20 kpa , 2000 mmaq - เกจ์วัดแรงดัน 0-20 kpa และวัดแรงดัน 2000 mmaq - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด75 mm. ( 3 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง3/8 PT

 • pressure gauge 30 kpa , 3000 mmaq
  PRESSURE GAUGE range 0-30 kpa , 3000 mmaq - เกจ์วัดแรงดัน 0-30 kpa และวัดแรงดัน 3000 mmaq - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด75 mm. ( 3 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง3/8 PT

 • pressure gauge 50 kpa ,500 mbar
  PRESSURE GAUGE range 0-50 kpa , 500 mbar - เกจ์วัดแรงดัน 0-50 kpa และวัดแรงดัน 500 mbar - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด75 mm. ( 3 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง3/8 PT