กระบอกลม

         กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ (Pneumatic Air Cylinder) นั้นนับว่ามีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ยิ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับรายการผลิตแบบอัตโนมัติแล้วนั้นแทบทุกส่วนของเครื่อง คงหลีกหนี้ไม่ได้ที่จะนำกระบอกสูบนิวเมติกส์ กระบอกลม (Air Cylinder) มาใช้งาน เช่น ในการจัดเรียงชิ้นงาน ยกชิ้นงานหรือการทำให้ชิ้นงานเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการและอาจนำเอากระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ ไปประยุกต์ใช้งานได้อีกหลายอย่าง

กระบอกลม รุ่น        


 • กระบอกลม.JPG
  Pneumatic Air Cylinder กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ (Pneumatic Air Cylinder) นั้นนับว่ามีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ยิ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับรายการผลิตแบบอัตโนมัติแล้วนั้...

 • กระบอกลม รุ่น SU-S.png
  กระบอกลม กระบอกสูบ AIR CYLINDERรุ่น SU (SU SERIES)กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ (Pneumatic Air Cylinder) นั้นนับว่ามีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ยิ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ...

 • กระบอกลม กระบอกสูบ รุ่น SC.jpg
  กระบอกลม รุ่น SC ( วัสดุท่ออลูมิเนียม ) เป็นกระบอกสูบ, กระบอกลมรุ่นมาตรฐาน ที่มีลักษณะกลมแบบสี่เสารั้ง แบบยึดกระบอกให้แน่นหนา การทำงานกระบอกลม กระบอกสูบ รุ่น SC จะทำงานแบบ 2 ทิศทา...

 • กระบอกลม กระบอกสูบ Air Cylinder รุ่น SDA.jpg
  SDA
  Compact Cylinder SDA series กระบอกลมคอมแพค รุ่น SDA ทำงานแบบ 2 ทิศทาง (DOUBLE ACTING TYPE) มีรุ่นให้เลือกใช้ตามขนาดของกระบอกลม ** ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง **โปรดระบุบขนาดของกระบอกลมและ...

 • กระบอกลม รุ่น SDA-S.jpg
  Compact Cylinder SDA-S seriesกระบอกลมคอมแพค รุ่น SDA-Sทำงานแบบ 2 ทิศทาง (DOUBLE ACTING TYPE) มีรุ่นให้เลือกใช้ตามขนาดของกระบอกลม** ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง **โปรดระบุบขนาดของกระบอกลมแล...

 • กระบอกลม รุ่น MAL แบบกลมขนาดเล็ก วัสดุท่ออลูมิเนียม.jpg
  กระบอกลม รุ่น MAL แบบกลมขนาดเล็ก (วัสดุท่ออลูมิเนียม)** ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง **โปรดระบุบขนาดของกระบอกลมและความยาวทุกครั้ง Bore(mm) x Stroke(mm)

 • กระบอกลม MA แบบกลมขนาดเล็ก วัสดุท่อสแตนเลส.jpg
  กระบอกลม รุ่น MA แบบกลมขนาดเล็ก ( วัสดุท่อสแตนเลส )** ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง **โปรดระบุบขนาดของกระบอกลมและความยาวทุกครั้ง Bore(mm) x Stroke(mm)

 • กระบอกลม กระบอกสูบ DNC Cylinder.jpg
  DNC
  กระบอกลม รุ่น DNC ( วัสดุท่ออลูมิเนียม ) รุ่นมาตราฐาน กระบอกลม หรือ กระบอกนิวเมติกส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบลมอัด โดยมีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า ** ก่อนสั่งซื้อทุก...

 • กระบอกลม รุ่น TN.jpg
  TN
  กระบอกลม รุ่น TNกระบอกลมแบบแกนคู่ หรือ กระบอกลมแบบ 2 แกน ** ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง **โปรดระบุบขนาดของกระบอกลมและความยาวทุกครั้ง Bore(mm) x Stroke(mm)