WEGA เกจแรงดันหน่วย Mbar

PRESSURE GAUGE
เกจวัดแรงดันต่ำ หน่วย Mbar

อุปกรณ์สำหรับวัดแรงดัน ใช้ได้สำหรับ งานแก๊ส งานน้ำ งานลม

ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีแข็งแรงทนทาน มีให้เลือกใช้ตามความต้องการ


 • เกจวัดแรงดัน 30 mbar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0 - 30 Mbar & 3 Kpa - เกจ์วัดแรงดัน 0 - 30 Mbar & 3 Kpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 75 mm. ( 3 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 3/8 BSP

 • เกจวัดแรงดัน 50 mbar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0 - 50 Mbar & 5 Kpa - เกจ์วัดแรงดัน 0 - 50 Mbar & 5 Kpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 75 mm. ( 3 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง3/8 BSP

 • เกจวัดแรงดัน 100 mbar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0 - 100 Mbar & 10 Kpa - เกจ์วัดแรงดัน 0 - 100 Mbar & 10 Kpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 75 mm. ( 3 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง3/8 BSP

 • เกจวัดแรงดัน 150 mbar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0 - 150 Mbar & 15 Kpa - เกจ์วัดแรงดัน 0 - 150 Mbar & 15 Kpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 75 mm. ( 3 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง3/8 BSP

 • เกจวัดแรงดัน 200 mbar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0 - 200 Mbar & 20 Kpa - เกจ์วัดแรงดัน 0 - 200 Mbar & 20 Kpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 75 mm. ( 3 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 3/8 BSP

 • เกจวัดแรงดัน 300 mbar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0 - 300 Mbar & 30 Kpa - เกจ์วัดแรงดัน 0 - 300 Mbar & 30 Kpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 75 mm. ( 3 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 3/8 BSP

 • เกจวัดแรงดัน 400 mbar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0 - 400 Mbar & 40 Kpa - เกจ์วัดแรงดัน 0 - 400 Mbar & 40 Kpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 75 mm. ( 3 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 3/8 BSP

 • เกจวัดแรงดัน 500 mbar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0 - 30 Mbar & 3 Kpa - เกจ์วัดแรงดัน 0 - 30 Mbar & 3 Kpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 75 mm. ( 3 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 3/8 BSP

 • เกจวัดแรงดัน 600 mbar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0 - 600 Mbar & 60 Kpa - เกจ์วัดแรงดัน 0 - 600 Mbar & 60 Kpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 75 mm. ( 3 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 3/8 BSP