เกจ หน้าปัด 4 นิ้ว

Pressure gauge
ขนาดหน้าปัด 4  นิ้ว( 100 mm )
 มี 3 แบบ

1. ตัวเรือนเป็นเหล็ก หน้าปัด  4  นิ้ว เกลียวออกล่าง

2. ตัวเรือนสแตนเลส หน้าปัด  4  นิ้ว เกลียวออกล่าง

3. ตัวเรือนสแตนเลส  หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวออกหลัง