เกจ หน้าปัด 3 นิ้ว

    Pressure gauge
ตัวเรือน ( บอดี้ ) ทำจากเหล็กชุปดำ
ขนาดหน้าปัด
3 นิ้ว( 75 mm )
 มี 2 แบบ

     1. มีปีกเกลียวออกหลังขนาดเกลียว 3/8 PT

     2. เกลียวออกล่างขนาดเกลียว  3/8  PT