เกจ หน้าปัด 2.5 นิ้ว

Pressure gauge 
ขนาดหน้าปัด 2.5
นิ้ว( 63 mm )
มี 4 แบบ
1. ตัวเรือนเป็นเหล็ก  เกลียวออกล่าง
2. ตัวเรือนเป็นเหล็ก  เกลียวออกหลัง
3. ตัวเรือนสแตนเลส   เกลียวออกล่าง

4. ตัวเรือนสแตนเลส เกลียวออกหลัง