เกจ หน้าปัด 1.5 นิ้ว


Pressure gauge ขนาดหน้าปัด 1.5 นิ้ว ( 50  mm. )

1. แบบตัวเรือนสแตนเลส  มีน้ำมันกลีเซอรีน  เกลียวทองเหลืองออกหลัง 1/8 PT

2. แบบตัวเรือนเหล็กชุปดำ  แบบไม่มีน้ำมัน ( แบบแห้ง ) 
    - แบบ
เกลียวทองเหลือง
ออกล่าง  ขนาด 1/8 PT 
    - แบบเกลียวทองเหลืองออกหลัง  ขนาด 1/8  PT