เกจ 1.5 นิ้ว - 6 นิ้ว

PRESSURE GAUGE  
เกจวัดแรงดันหน้าปัด
1.5" , 2" , 2.5", 3" ,4" , 6"

 • PRESSURE GAUGE เกจวัดแรงดันน้ำ อากาศ แก๊ส ไฮดรอลิค WEGA หน้าปัด 40 mm..jpg
  Pressure gauge ขนาดหน้าปัด 1.5 นิ้ว ( 50 mm. ) 1. แบบตัวเรือนสแตนเลส มีน้ำมันกลีเซอรีน เกลียวทองเหลืองออกหลัง 1/8 PT 2. แบบตัวเรือนเหล็กชุปดำ แบบไม่มีน้ำมัน ( แบบแห้ง ) - แบบเกลี...

 • PRESSURE GAUGE เกจวัดแรงดันน้ำ อากาศ แก๊ส ไฮดรอลิค หน้าปัด 2 นิ้ว 50 mm..jpg
  Pressure gaugeขนาดหน้าปัด 2 นิ้ว ( 50 mm )แบบตัวเรือนเหล็กชุปดำแบบไม่มีน้ำมัน( แบบแห้ง ) - แบบเกลียวทองเหลืองออกล่าง ขนาด 1/4 PT - แบบเกลียวทองเหลืองออกหลัง ขนาด 1/4 PT

 • เกจวัดแรงดัน น้ำ อากาศ ไฮดรอลิค หน้าปัด 2.5 นิ้ว เกลียวออกล่าง.jpg
  Pressure gauge ขนาดหน้าปัด 2.5 นิ้ว( 63 mm ) มี 4 แบบ1. ตัวเรือนเป็นเหล็ก เกลียวออกล่าง2. ตัวเรือนเป็นเหล็ก เกลียวออกหลัง3. ตัวเรือนสแตนเลส เกลียวออกล่าง4. ตัวเรือนสแตนเลส เกล...

 • เกจวัดแรงดัน น้ำ อากาศ ไฮดรอลิค หน้าปัด 3 นิ้ว เกลียวออกล่าง.jpg
  Pressure gaugeตัวเรือน ( บอดี้ ) ทำจากเหล็กชุปดำขนาดหน้าปัด 3 นิ้ว( 75 mm ) มี 2 แบบ 1. มีปีกเกลียวออกหลังขนาดเกลียว 3/8 PT 2. เกลียวออกล่างขนาดเกลียว 3/8 PT

 • เกจวัดแรงดัน น้ำ อากาศ ไฮดรอลิค หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวออกล่าง.jpg
  Pressure gauge ขนาดหน้าปัด 4 นิ้ว( 100 mm )มี 3 แบบ1. ตัวเรือนเป็นเหล็ก หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวออกล่าง2. ตัวเรือนสแตนเลส หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวออกล่าง3. ตัวเรือนสแตนเลส หน้าปัด 4 นิ้ว...

 • PRESSURE GAUGE เกจวัดแรงดันน้ำ อากาศ แก๊ส ไฮดรอลิค หน้าปัด 6 นิ้ว 150 mm..jpeg
  PRESSURE GAUGE หน้าปัด 6" ( 150 mm ) ตัวเรือน ( บอดี้ ) ทำจากเหล็กชุปดำ เกลียวทองเหลืองออกล่าง ขนาดเกลียว 3/8 PT