หน่วย MPa

PRESSURE GAUGE  หน่วย MPa , หน่วย BAR
อุปกรณ์สำหรับวัดแรงดัน   ใช้ได้สำหรับ งานแก๊ส งานน้ำ งานลม  ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีแข็งแรงทนทาน  มีให้เลือกใช้ตามความต้องการ


 • PRESSURE GAUGE , rang 0-6 bar , rang 0-0.6 Mpa
  PRESSURE GAUGE range 0-6 bar , range 0-0.6 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน0-6 barและ วัดแรงดัน0-0.6 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 63 mm. ( 2.5 นิ้ว )และ 100 mm. ( 4 นิ้ว ) - เกลียวท...

 • PRESSURE GAUGE , rang 0-15 psi , rang 0-1 kg/cm2
  PRESSURE GAUGE range 0- 15 psi , range 0 -1 kg/cm2 - เกจ์วัดแรงดัน 0 - 15 psi และ วัดแรงดัน 0-1 kg/cm2 - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว )และ 100 mm. ( 4 นิ้ว )...

 • pressure gauge 0.25 mpa.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-2.5 bar , range 0-0.25 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน0-2.5 barและ วัดแรงดัน0-0.25 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว )และ 100 mm. ( 4 นิ้ว ) - เ...

 • PRESSURE GAUGE , rang 0-70 psi , rang 0-5 kg/cm2
  PRESSURE GAUGE range 0-70 psi , range 0-5 kg/cm2 - เกจ์วัดแรงดัน0-70 psi และ วัดแรงดัน0-5 kg/cm2 - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว )และ 100 mm. ( 4 นิ้ว ) - เก...

 • PRESSURE GAUGE , rang 0-7 bar , rang 0-0.7 Mpa
  PRESSURE GAUGE range 0-7 bar , range 0-0.7 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน0-7 barและ วัดแรงดัน0-0.7 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว )และ 100 mm. ( 4 นิ้ว ) - เกลียวท...

 • pressure gauge 0.1 Mpa , 1 bar
  PRESSURE GAUGE range 0-1 bar , range 0-0.1 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน0-1 barและ วัดแรงดัน0-0.1 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว )และ 100 mm. ( 4 นิ้ว ) - เกลียวท...

 • pressure gauge -0.1-0.3 Mpa , -1-3 bar.JPG
  PRESSURE GAUGE range - 1 - 3 bar , range -0.1-0.3 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน-1-3 barและ วัดแรงดัน-0.1-0.3 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว )และ 100 mm. ( 4 นิ้ว ...

 • pressure gauge -0.1-0.5 Mpa , -1-5 bar
  PRESSURE GAUGE range -1-5 bar , range -0.1-0.5 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน -1-5 barและ วัดแรงดัน -0.1-0.5 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 63 mm. ( 2.5 นิ้ว )และ 100 mm. ( 4 นิ้ว ...

 • pressure gauge -1-0 bar , -0.1-0 Mpa
  PRESSURE GAUGE range -1-0 bar , range -0.1-0 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน-1-0 barและ วัดแรงดัน-0.1-0 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว )และ 100 mm. ( 4 นิ้ว ) - เกล...

 • pressure gauge -1-0 bar , -0.1-0 Mpa
  PRESSURE GAUGE range -1-0 bar , range -0.1-0 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน-1-0 barและ วัดแรงดัน-0.1-0 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว)และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทอง...

 • pressure gauge 0-1 Mpa , 0-10 bar
  PRESSURE GAUGE range 0-10 bar , range 0-1 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน0-10 barและ วัดแรงดัน 0-1 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5นิ้ว)และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทองเหลือง...

 • pressure gauge 0-1.5 mpa , 0-15 bar
  PRESSURE GAUGE range 0-15 bar , range 0-1.5 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน 0-15 barและ วัดแรงดัน 0-1.5 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5นิ้ว)และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทองเ...

 • pressure gauge 1.6 Mpa , 16 bar
  PRESSURE GAUGE range 0-16 bar , range 0-1.6 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน 0-16 barและ วัดแรงดัน 0-1.6 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว)และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทอง...

 • pressure gauge 2 mpa , 20 bar
  PRESSURE GAUGE range 0-20 bar , range 0-2 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน 0-20 barและ วัดแรงดัน 0-2 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว )และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทองเหล...

 • pressure gauge 2.5 Mpa , 25 bar
  PRESSURE GAUGE range 0-25 bar , range 0-2.5 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน 0-25 barและ วัดแรงดัน 0-2.5 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว )และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทอ...

 • pressure gauge 3.5 Mpa , 35 bar
  PRESSURE GAUGE range 0-35 bar , range 0-3.5 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน 0-35 barและ วัดแรงดัน 0-3.5 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว )และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทอ...

 • pressure gauge 4 Mpa , 40 bar
  PRESSURE GAUGE range 0-40 bar , range 0-4 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน 0-40 barและ วัดแรงดัน 0-4 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว )และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทองเหล...

 • pressure gauge 5 Mpa , 50 bar
  PRESSURE GAUGE range 0-50 bar , range 0-5 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน 0-50 barและ วัดแรงดัน 0-5 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว )และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทองเหล...

 • pressure gauge 6 mpa , 60 bar
  PRESSURE GAUGE range 0-60 bar , range 0-6 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน 0-60 barและ วัดแรงดัน 0-6 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว )และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทองเหล...

 • pressure gauge 7 Mpa , 70 bar
  PRESSURE GAUGE range 0-70 bar , range 0-7 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน 0-70 barและ วัดแรงดัน 0-7 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว )และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทองเหล...

 • pressure gauge 10 Mpa , 100 bar
  PRESSURE GAUGE range 0-100 bar , range 0-10 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน 0-100 barและ วัดแรงดัน 0-10 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว )และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทอ...

 • pressure gauge 16 Mpa , 160 bar
  PRESSURE GAUGE range 0-160 bar , range 0-16 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน 0-160 barและ วัดแรงดัน 0-16 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว )และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทอ...

 • pressure gauge 25 Mpa , 250 bar
  PRESSURE GAUGE range 0-250 bar , range 0-25 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน 0-250 barและ วัดแรงดัน 0-25 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว )และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทอ...

 • pressure gauge 35 Mpa , 350 bar
  PRESSURE GAUGE range 0-350 bar , range 0-35 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน 0-350 barและ วัดแรงดัน 0-35 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว )และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทอ...

 • pressure gauge 40 Mpa , 400 bar
  PRESSURE GAUGE range 0-400 bar , range 0-40 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน 0-400 barและ วัดแรงดัน 0-40 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว )และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทอ...

 • pressure gauge 70 Mpa , 700 bar
  PRESSURE GAUGE range 0-700 bar , range 0-70 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน 0-700 barและ วัดแรงดัน 0-70 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว )และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทอ...

 • PRESSURE GAUGE 700 bar ,70 Mpa.JPG
  PRESSURE GAUGE range 0-700 bar , range 0-70 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน 0-700 barและ วัดแรงดัน 0-70 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/2 PT