เกจวัดความดัน

pressure gauge ทำจากหลายวัสดุ
ตัวเรือนหรือ body มีทั้งเหล็ก และสแตนเลส ส่วนเกลียวทำจากทองเหลือง ลักษณะออกล่าง

 • เกจวัดแรงดัน หน่วย -1 bar เกลียวออกล่าง.jpg
  PRESSURE GAUGE range( -1 )-0 bar , range ( -760 )- 0 mmHg - เกจวัดแรงดัน( -1 )-0 barและ( -760 )- 0 mmHg - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส มีน้ำมัน ( กลีเซอรีน ) - หน้าปัดขนาด 63 mm. ( 2.5 นิ...

 • เกจแรงดันต่ำ 5 kpa 500 mmaq.jpg
  PRESSURE GAUGE เกจวัดแรงดันต่ำ range 0-5 kpa , 500 mmaq เกจวัดแรงดัน 0-5 kpa และ วัดแรงดัน 500 mmaq - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 75 mm.( 3 นิ้ว ) - เกลียวท...

 • เกจแรงดันต่ำ 16 kpa 160 mbar.jpg
  PRESSURE GAUGE เกจวัดแรงดันต่ำ range 0-16 kpa , range 0-160 mbar - เกจวัดแรงดัน 0-16 kpa และ 0-160 mbar - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออก...

 • เกจวัดแรงดันน้ำ อากาศ หน่วย 1 kg , 15 psi.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-1 Kg/Cm2 , range 0-15 Psi - เกจวัดแรงดัน 0-1 Kg/Cm2 และ วัดแรงดัน0-15 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง...

 • เกจวัดแรงดันน้ำ อากาศ หน่วย 2 kg , 15 psi.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-2 Kg/Cm2 , range 0-30 Psi - เกจวัดแรงดัน 0-2 Kg/Cm2 และ วัดแรงดัน0-30 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1...

 • SAFE GAUGE เกจวัดแรงดัน หน้าปัด 2.5 นิ้ว หน่วย 1 kg , 0.1 mpa.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-1 Kg/Cm2 , range 0-0.1 Mpa - เกจวัดแรงดัน0-1 Kg/Cm2และ วัดแรงดัน0-0.1 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1...

 • เกจวัดแรงดันน้ำ อากาศ หน่วย 2 kg , 0.2 mpa.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-2 Kg/Cm2 , range 0-0.2 Mpa - เกจวัดแรงดัน0-2 Kg/Cm2และ วัดแรงดัน0-0.2 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง ...

 • เกจวัดแรงดันน้ำ อากาศ หน่วย 4 kg , 0.4 mpa.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-4 Kg/Cm2 , range 0-0.4 Mpa - เกจวัดแรงดัน 0-4 Kg/Cm2 และ 0-0.4 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4 PT

 • เกจวัดแรงดันน้ำ อากาศ หน่วย 6kg , 0.6 mpa.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-6 Kg/Cm2 , range 0-0.6 Mpa - เกจวัดแรงดัน 0-6 Kg/Cm2 และ 0-0.6 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4 PT

 • เกจวัดแรงดันน้ำ อากาศ หน่วย 1 Mpa, 150 psi.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-1 Mpa , range 0-150 Psi - เกจวัดแรงดัน 0-1 Mpa และ 0-150 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4 PT

 • เกจวัดแรงดันน้ำ อากาศ หน่วย 1.6 Mpa , 16 bar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-16 bar , range 0-1.6 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน 0-16 barและ วัดแรงดัน 0-1.6 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว) และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทอ...

 • เกจวัดแรงดัน หน่วย 6 bar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-6 bar , range 0-90 Psi - เกจวัดแรงดัน 0-6 bar และ 0-90 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) และ 100 mm. ( 4 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลือง...

 • เกจวัดแรงดัน หน่วย 10 bar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-10 bar , range 0-150 Psi - เกจวัดแรงดัน 0-10 bar และ 0-150 psi- ตัวเรือนทำจากสแตนเลส- หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) และ 100 mm. ( 4 นิ้ว )- เกลียวทองเหลือง...

 • เกจวัดแรงดัน หน่วย 25 bar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-25 bar , range 0-360 Psi - เกจวัดแรงดัน 0-25 bar และ วัดแรงดัน 0-360 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) และ 100 mm. ( 4 นิ้ว ) - เก...

 • เกจวัดแรงดันน้ำ อากาศ หน่วย 25Mpa , 250 bar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-250 bar , range 0-25 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน 0-250 bar และ 0-25 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 63 mm.(2.5 นิ้ว ) และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทองเหลือง...

 • เกจวัดแรงดันน้ำ อากาศ หน่วย 40Mpa , 400 bar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-400 bar , range 0-40 Mpa - เกจ์วัดแรงดัน 0-400 bar และ 0-40 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 63 mm.(2.5 นิ้ว ) และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทองเหลือง...

 • เกจวัดแรงดัน T หน่วย 1000 bar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-1000 bar , range 0-14500 psi - เกจ์วัดแรงดัน 0-1000 bar และ 0-14500 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง1/4 P...