บอดี้สแตนเลส เกลียวออกล่าง

Pressure Gauge มีหลายแบบ 
แบบ vacuum gauge หรือที่เรียกว่าเกจสุญญกาศ วัดค่าแรงดันติดลบ 
แบบcompound gauge เรียกว่าเกจ คอมปาวด์ เกจที่ใช้วัดค่าแรงดันและค่าสุญญกาศ 


 • เกจวัดแรงดันลบ -1 bar.jpg
  PRESSURE GAUGE range -1 bar , range - 0.1 Mpa - เกจวัดแรงดัน -1 bar และ - 0.1 Mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4 PT

 • เกจวัดแรงดันแบบวัดแรงดูด หน่วย -1-3 bar.jpg
  PRESSURE GAUGE range -1-3 bar , range -15-45 psi - เกจวัดแรงดัน -1-3 bar และ -15-45 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4 PT

 • เกจวัดแรงดันแบบวัดแรงดูด หน่วย -1-3 bar.jpg
  PRESSURE GAUGE range (-1)-9 bar , range (-15 )-130psi - เกจวัดแรงดัน (-1)-9bar และ (-15)-130psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส มีน้ำมันกลีเซอรีน - หน้าปัด 63 mm.(2.5 นิ้ว) และ 100 mm.(4 ...

 • เกจวัดแรงดันแบบวัดแรงดูด หน่วย 1 bar , 15 psi.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-1 bar , range 0-15 psi - เกจวัดแรงดัน 0-1 bar และ 0-15 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัด 63 mm. (2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4 PT

 • เกจวัดแรงดันแบบวัดแรงดูด หน่วย 4 bar , 60 psi.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-4 bar , range 0-60 psi - เกจวัดแรงดัน 0-4 bar และ 0-60 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัด 63 mm.(2.5 นิ้ว) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง1/4 PT

 • เกจวัดแรงดันแบบวัดแรงดูด หน่วย 6 bar , 90 psi.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-6 bar , range 0-90 psi - เกจวัดแรงดัน0-6 bar และ 0-90 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัด 63 mm.(2.5 นิ้ว) และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4...

 • เกจวัดแรงดันแบบวัดแรงดูด หน่วย 16 bar , 220 psi.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-16 bar , range 0-220 psi - เกจวัดแรงดัน0-16 barและวัดแรงดัน0-220 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัด 63 mm.(2.5 นิ้ว) และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทองเหลือง...

 • เกจวัดแรงดันแบบวัดแรงดูด หน่วย 25 bar , 360 psi.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-25 bar , range 0-360 psi - เกจวัดแรงดัน 0-25 bar และ 0-360 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัด 63 mm.(2.5 นิ้ว) และ 100 mm.(4 นิ้ว) - เกลียวทองเหลืองออกล่า...

 • เกจวัดแรงดันแบบวัดแรงดูด หน่วย 40 bar , 600 psi.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-40 bar , range 0-600 psi - เกจวัดแรงดัน 0-40 bar และ 0-600 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัด 63 mm.( 2.5 นิ้ว ) และ 100 mm. ( 4 นิ้ว) - เกลียวทองเหลืองออ...

 • เกจวัดแรงดัน สแตนเลส หน้าปัด 2.5 นิ้ว หน่วย 100 bar 1500 psi เกลียวออกล่าง.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-100 bar , range 0-1500 psi - เกจวัดแรงดัน 0-100 bar และ 0-1500 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส มีน้ำมันกลีเซอรีน - หน้าปัดขนาด63 mm.( 2.5 นิ้ว ) และ 100 mm. ( 4 ...

 • เกจวัดแรงดัน สแตนเลส หน้าปัด 2.5 นิ้ว หน่วย 160 bar 2300 psi เกลียวออกล่าง.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-160 bar , range 0-2300 psi - เกจวัดแรงดัน 0-160 bar และ 0-2300 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.( 2.5 นิ้ว )และ100 mm. (4 นิ้ว) - เกลียวทองเห...

 • เกจวัดแรงดัน สแตนเลส หน้าปัด 2.5 นิ้ว หน่วย 400 bar 6000 psi เกลียวออกล่าง.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-400 bar , range 0-6000 psi - เกจวัดแรงดัน 0-400 bar และ 0-6000 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส มีน้ำมันกลีเซอรีน - หน้าปัดขนาด63 mm.( 2.5 นิ้ว ) และ 100 mm. ( 4...

 • เกจวัดแรงดัน สแตนเลส หน้าปัด 2.5 นิ้ว หน่วย 700bar 10000 psi เกลียวออกล่าง.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-700 bar , range 0-10000 psi - เกจวัดแรงดัน0-700 bar และ 0-10000 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส เติมน้ำมันกลีเซอรีน - หน้าปัดขนาด63 mm.( 2.5 นิ้ว ) และ 100 mm. ...

 • เกจวัดแรงดัน 5Kg.jpeg
  PRESSURE GAUGE range 0-5 kg/cm2 , range 0-70 psi - เกจวัดแรงดัน 0-5 kg/cm2 และ 0-70 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4 PT

 • เกจวัดแรงดัน 7Kg.jpeg
  PRESSURE GAUGE range 0-7 kg/cm2 , range 0-100 psi - เกจวัดแรงดัน 0-7 kg/cm2 และ 0-100 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4 PT

 • เกจวัดแรงดัน 35Kg.jpeg
  PRESSURE GAUGE range 0-35 kg/cm2 , range 0-500 psi - เกจวัดแรงดัน 0-35 kg/cm2 และ 0-500 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 100 mm.( 4 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 3/8 PT

 • เกจวัดแรงดัน 100 Kg.jpeg
  PRESSURE GAUGE range 0-100 kg/cm2 , range 0-1500 psi - เกจวัดแรงดัน 0-100 kg/cm2 และ 0-1500 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1...

 • เกจวัดแรงดัน 150 Kg.jpeg
  PRESSURE GAUGE range 0-150 kg/cm2 , range 0-2100 psi - เกจวัดแรงดัน 0-150 kg/cm2 และ 0-2100 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 63 mm.( 2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1...

 • เกจวัดแรงดัน 250kg.jpeg
  PRESSURE GAUGE range 0-250 kg/cm2 , range 0-3500 psi - เกจวัดแรงดัน 0-250 kg/cm2 และ0-3500 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 63 mm.( 2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/...

 • เกจวัดแรงดัน 350Kg.jpeg
  PRESSURE GAUGE range 0-350 kg/cm2 , range 0-5000 psi - เกจวัดแรงดัน 0-350 kg/cm2 และ0-5000 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.( 2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4...

 • เกจวัดแรงดัน 400Kg.jpeg
  PRESSURE GAUGE range 0-400 kg/cm2 , range 0-6000 psi - เกจ์วัดแรงดัน 0-400 kg/cm2 และ 0-6000 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่าง ...

 • เกจวัดแรงดัน 500 Kg.jpeg
  PRESSURE GAUGE range 0-500 kg/cm2 , range 0-7000 psi - เกจวัดแรงดัน 0-500 kg/cm2 และ 0-7000 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกล่...