บอดี้สแตนเลส เกลียวออกหลัง

pressure gauge ( เกจวัดแรงดัน )
ตัวเรือนหรือ body ผลิตจากสแตนเลส ส่วนเกลียวทำจากทองเหลือง • เกจวัดแรงดัน หน่วย 0.1 mpa.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-1 bar , range 0-0.1 mpa - เกจวัดแรงดัน 0-1 barและ วัดแรงดัน 0-0.1 mpa - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลือง ออกหลัง มีปีก ...

 • เกจวัดแรงดัน หน่วย 0.6 mpa.jpg
  PRESSURE GAUGE HONGQI range 0-0.6 mpa - เกจวัดแรงดัน 0-0.6 mpa - ตัวเรือนทำจากเหล็กชุปนิเกิล - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลือง ออกหลัง มีปีก 1/4 PT

 • เกจวัดแรงดัน หน่วย 1 bar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-1 bar , range 0-15 psi - เกจวัดแรงดัน 0-1 barและ วัดแรงดัน 0-15 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลือง ออกหลัง มีปีก 1/...

 • เกจวัดแรงดัน หน่วย 2.5 bar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-2.5 bar , range 0-35 psi - เกจวัดแรงดัน 0-2.5 barและ วัดแรงดัน 0-35 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลือง ออกหลัง มีปี...

 • เกจวัดแรงดัน หน่วย 7 kg.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-7 kg , range 0-100 psi - เกจวัดแรงดัน 0-7 kg และ วัดแรงดัน 0-100 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm.(2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลือง ออกหลัง มีปีก 1...

 • เกจวัดแรงดัน หน่วย 10 bar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-10 bar , range 0-150 psi - เกจวัดแรงดัน 0-10 barและ วัดแรงดัน 0-150 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 63 mm. (2.5 นิ้ว ) เกลียวทองเหลืองออกหล...

 • เกจวัดแรงดัน หน่วย 25 bar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-25 bar , range 0-360 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 63 mm. (2.5 นิ้ว ) เกลียวทองเหลืองออกหลัง 1/4 PT - หน้าปัดขนาด 100 mm.( 4 นิ้ว ) ...

 • เกจวัดแรงดัน หน่วย 40 bar.jpg
  PRESSURE GAUGE - เกจวัดแรงดัน 0-40 barและ วัดแรงดัน 0-600 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด 63 mm. (2.5 นิ้ว ) เกลียวทองเหลืองออกหลัง 1/4 PT - หน้าปัดขนาด 100 mm.(...

 • เกจวัดแรงดัน หน่วย 60 bar.jpg
  PRESSURE GAUGE range 0-60 bar , range 0-900 psi - เกจ์วัดแรงดัน0-60 barและ วัดแรงดัน0-900 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลืองออกหลัง 1/4...

 • เกจวัดแรงดัน หน่วย 250 bar.jpg
  PRESSURE GAUGE - เกจวัดแรงดัน0-250 barและ วัดแรงดัน0-3600 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) เกลียวทองเหลืองออกหลัง 1/4 PT - หน้าปัดขนาด 100 mm. ( 4 นิ้ว ...

 • เกจวัดแรงดัน หน่วย 400 bar.jpg
  PRESSURE GAUGE - เกจวัดแรงดัน0-400 barและ วัดแรงดัน0-6000 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) เกลียวทองเหลืองออกหลัง 1/4 PT - หน้าปัดขนาด 100 mm. ( 4 นิ้ว ...

 • เกจวัดแรงดัน หน่วย 700 bar.jpg
  PRESSURE GAUGE - เกจวัดแรงดัน0-700 bar และ 0-10000 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. ( 2.5 นิ้ว ) เกลียวทองเหลืองออกหลัง 1/4 PT - หน้าปัดขนาด 100 mm. ( 4 นิ้ว ) เกลี...

 • เกจวัดแรงดัน 700Kg.jpeg
  PRESSURE GAUGE range 0-700 KG , range 0-10000 psi - เกจวัดแรงดัน 0-700 KG และ 0-10000 psi - ตัวเรือนทำจากสแตนเลส - หน้าปัดขนาด63 mm. (2.5 นิ้ว ) - เกลียวทองเหลือง ออกหลัง มีปี...