บอดี้เหล็ก เกลียวออกล่าง

pressure gauge 
ตัวเรือนหรือ body ทำจากเหล็ก เกลียวทองเหลือง
มีหลายขนาด

-   หน้าปัดขนาด 50 mm. (2 นิ้ว) เกลียวออกล่าง 1/4  PT
-   หน้าปัดขนาด 63 mm. (2.5นิ้ว) เกลียวออกล่าง 1/4  PT
-   หน้าปัดขนาด 75 mm. (3 นิ้ว) เกลียวออกล่าง 3/8  PT
-   หน้าปัดขนาด100 mm. (4 นิ้ว) เกลียวออกล่าง 3/8  PT
-   หน้าปัดขนาด100 mm. (4 นิ้ว) เกลียวออกล่าง 1/2  PT
-   หน้าปัดขนาด150 mm. (6 นิ้ว) เกลียวออกล่าง 3/8  PT • เกจตัวเรือนเหล็ก เกลียวทองเหลือง หน่วย 760 mmHg.jpg
  PRESSURE GAUGErange -1 kg/cm2 , range -760 mmHg เกจวัดแรงดัน -1 kg/cm2 และ วัดแรงดัน -760 mmHg - ตัวเรือนทำจากเหล็ก เกลียวทำจากทองเหลือง แบบแห้ง ( ไม่เติมน้ำมันกลีเซอรีน ) - หน...

 • เกจตัวเรือนเหล็ก เกลียวทองเหลือง หน่วย 10 kg ,150 psi.jpg
  PRESSURE GAUGErange 0-10 kg/cm2 , range 0-150 psi- เกจวัดแรงดัน 0-10 kg/cm2และ วัดแรงดัน 0-150 psi- ตัวเรือนทำจากเหล็ก เกลียวทำจากทองเหลือง แบบแห้ง ( ไม่เติมน้ำมันกลีเซอรีน )- หน้า...

 • เกจตัวเรือนเหล็ก เกลียวทองเหลือง หน่วย 20 kg ,300 psi.jpg
  PRESSURE GAUGErange 0-20 kg/cm2 , range 0-300 psi- เกจวัดแรงดัน 0-20 kg/cm2และ วัดแรงดัน 0-300 psi- ตัวเรือนทำจากเหล็ก เกลียวทำจากทองเหลือง แบบแห้ง ( ไม่เติมน้ำมันกลีเซอรีน )- หน้า...

 • เกจตัวเรือนเหล็ก เกลียวทองเหลือง หน่วย 35 kg ,500 psi.jpg
  PRESSURE GAUGErange 0-35 kg/cm2 , range 0-500 psi- เกจวัดแรงดัน 0-35 kg/cm2และ วัดแรงดัน 0-500 psi- ตัวเรือนทำจากเหล็ก เกลียวทำจากทองเหลือง แบบแห้ง ( ไม่เติมน้ำมันกลีเซอรีน )- หน้า...