เกจวัดความดัน

Pressure Gauge มีหลายแบบ 
แบบ vacuum gauge หรือที่เรียกว่าเกจน์สุญญกาศ วัดค่าแรงดันติดลบ 
แบบcompound gauge เรียกว่าเกจ คอมปราวด์ เกจน์ที่ใช้วัดค่าแรงดันและค่าสุญญกาศ 

pressure gauge ทำจากหลายวัสดุ
ตัวเรือนหรือ body มีทั้งเหล็ก และสแตนเลส ส่วนเกลียวก็มีทั้งทองเหลืองและสแตนเลส


ใช้วัด ความดัน น้ำ อากาศอัด ไฮโดรลิค แก๊สต่างๆ น้ำมัน และสารเคมีต่างๆ มีหน่วย kg/cm2 , psi, MPa, bar , KPa , mmAq ,mmHg ,mmH2O , Mbar
 • pressure gauge เหล็กดำ.jpg
  Pressure Gauges มีหลายแบบ แบบ vacuum gauge หรือที่เรียกว่าเกจน์สุญญกาศ วัดค่าแรงดันติดลบ แบบcompound gauge เรียกว่าเกจ คอมปราวด์ เกจน์ที่ใช้วัดค่าแรงดันและค่าสุญญกา...

 • gauge WEGA.jpg
  Pressure Gauge มีหลายแบบ แบบ vacuum gauge หรือที่เรียกว่าเกจน์สุญญกาศ วัดค่าแรงดันติดลบ แบบcompound gauge เรียกว่าเกจ คอมปราวด์ เกจน์ที่ใช้วัดค่าแรงดันและค่าสุญญกาศ...

 • gauge WEGA.jpg
  Pressure Gauge มีหลายแบบ แบบ vacuum gauge หรือที่เรียกว่าเกจน์สุญญกาศ วัดค่าแรงดันติดลบ แบบcompound gauge เรียกว่าเกจ คอมปราวด์ เกจน์ที่ใช้วัดค่าแรงดันและค่าสุญญกาศ...

 • ขายPRESSURE GAUGE - STAINLESS.jpg

 • ขาย PRESSURE GAUGE-STEEL.jpg

 • gauge WEGA.jpg
  Pressure Gauges มีหลายแบบ แบบ vacuum gauge หรือที่เรียกว่าเกจน์สุญญกาศ วัดค่าแรงดันติดลบ แบบcompound gauge เรียกว่าเกจ คอมปราวด์ เกจน์ที่ใช้วัดค่าแรงดันและค่าสุญญกา...