MEIKOSHA PLUG

ผลิตภัณฑ์ Meikosha (M.K.S.) ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น แข็งแรงทนทาน

เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ

ติดต่อ  คุณเปิ้ล  081-824-5824

 • meikosha.jpg
  ปลั๊กเต้ารับแบบติดผัง ( ปลั๊กตัวเมียชนิดฝัง ) Socket ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ

 • meikosha.jpg
  ปลั๊กเต้ารับแบบติดลอย ( ปลั๊กตัวเมีย ) Socket ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ

 • meikosha.jpg
  ปลั๊กตัวผู้ ชนิดยาง Plugs ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ

 • meikosha.jpg
  ปลั๊กตัวผู้ Plugs ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ

 • meikosha.jpg
  ปลั๊กตัวผู้ ชนิดยางกันน้ำ Plugs ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ