ซ่อมไฟฟ้า

ซ่อมระบบไฟฟ้า ซ่อมประปา ติดตั้งปั้มน้ำ ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น โดยทีมช่างอาชีพ

ติดตั้งปั้มน้ำ/ระบบประปา · แก้ปัญหาส้วมตัน,ท่อตัน ·ทาสี ปูกระเบื้อง งานปูน  รับซ่อมทุกอย่างภายในบ้าน

งานใหญ่หรืองานเล็ก เรารับทำครับ

ช่างมาโนช 085-935-3125


 • ช่างไฟฟ้า ช่างประปา (3).JPG
  รับเหมาเดินสายไฟฟ้า ติดตั้งตู้เมน ตู้คอนโทรล สวิตซ์ควบคุมแสง/เสียง ดาวน์ไลน์ ฝ้า งานใหญ่หรืองานเล็ก เรารับทำครับ ช่างมาโนช 085-935-3125

 • ช่างไฟฟ้า ช่างประปา (8).JPG
  ซ่อมระบบไฟฟ้า ซ่อมประปา ติดตั้งปั้มน้ำ ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น โดยทีมช่างอาชีพ ติดตั้งปั้มน้ำ/ระบบประปา·แก้ปัญหาส้วมตัน,ท่อตัน·ทาสี ปูกระเบื้อง งานปูน·รับซ่อมทุกอย่างภายในบ้าน งาน...

 • ช่างไฟฟ้า ช่างประปา (3).JPG
  รับเดินสายไฟในอาคาร หรือ บ้านพักอาศัย งานเล็ก หรืองานใหญ่ เรารับทำครับ ติดต่อ ช่างมาโนช 085-935-3125

 • ช่างไฟฟ้า ช่างประปา (1).JPG
  รับเดินสายไฟในอาคาร หรือ บ้านพักอาศัยงานเล็ก หรืองานใหญ่ เรารับทำครับติดต่อ ช่างมาโนช 085-935-3125

 • ช่างไฟฟ้า ช่างประปา (2).JPG
  ซ่อมระบบไฟฟ้า ซ่อมประปา ติดตั้งปั้มน้ำ ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น โดยทีมช่างอาชีพติดตั้งปั้มน้ำ/ระบบประปา·แก้ปัญหาส้วมตัน,ท่อตัน·ทาสี ปูกระเบื้อง งานปูนรับซ่อมทุกอย่างภายในบ้านงานใหญ่...

 • ช่างไฟฟ้า ช่างประปา (3).JPG
  ซ่อมระบบไฟฟ้า ซ่อมประปา ติดตั้งปั้มน้ำ ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น โดยทีมช่างอาชีพติดตั้งปั้มน้ำ/ระบบประปา·แก้ปัญหาส้วมตัน,ท่อตัน·ทาสี ปูกระเบื้อง งานปูนรับซ่อมทุกอย่างภายในบ้านงานใหญ่...

 • ช่างไฟฟ้า ช่างประปา (1).JPG
  ซ่อมระบบไฟฟ้า ซ่อมประปา ติดตั้งปั้มน้ำ ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น โดยทีมช่างอาชีพติดตั้งปั้มน้ำ/ระบบประปา·แก้ปัญหาส้วมตัน,ท่อตัน·ทาสี ปูกระเบื้อง งานปูนรับซ่อมทุกอย่างภายในบ้านงานใหญ่...

 • ช่างไฟฟ้า ช่างประปา (2).JPG
  ซ่อมระบบไฟฟ้า ซ่อมประปา ติดตั้งปั้มน้ำ ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น โดยทีมช่างอาชีพติดตั้งปั้มน้ำ/ระบบประปา·แก้ปัญหาส้วมตัน,ท่อตัน·ทาสี ปูกระเบื้อง งานปูนรับซ่อมทุกอย่างภายในบ้านงานใหญ่...

 • ช่างไฟฟ้า ช่างประปา (2).JPG
  ซ่อมระบบไฟฟ้า ซ่อมประปา ติดตั้งปั้มน้ำ ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น โดยทีมช่างอาชีพติดตั้งปั้มน้ำ/ระบบประปา·แก้ปัญหาส้วมตัน,ท่อตัน·ทาสี ปูกระเบื้อง งานปูนรับซ่อมทุกอย่างภายในบ้านงานใหญ่...